Kéo xuống để đọc chương trước

Chương 335: Chuẩn bị (3)

Tên: Ngân Hà

Thiên phú:Thân hiểu đạo ( tu luyện kỹ năng gấp ba tốc độ và giảm 70% độ thành thục của kỹ năng: trình độ trung cấp - tăng lên cao cấp chưa giải khóa tự tìm hiểu thêm - tối cao tăng lên thần cấp)

Tu vi: Luyện khí đệ nhất trọng ( Chân Khí đệ nhất trọng)

( Luyện khí gồm cửu trọng, ứng đối với Chân Khí cửu trọng)

Thế giới đang đăng nhập: One Piece

Sức mạnh ; 11381 ( 1 điểm = 1 người trưởng thành)

Tốc độ: 10533 ( 1 điểm = 1 người trưởng thành)

Tinh Thần: 972 ( 1 điểm = 1 người trưởng thành)

Trạng Thái Đặc Biệt: thể lực vĩnh cửu tăng 10%, kháng đòn vĩnh cửu tăng 10%.

Kỹ năng

cơ sở quyền pháp tinh thông mãn cấp: Đầy.

Cơ sở bộ pháp tinh thông mãn cấp: Đầy.

Cơ sở kiếm pháp tinh thông mãn cấp: Đầy.

Luyện thể pháp môn trung cấp ( nhị đoạn): 256367/7000000.

Cạo ( lục thức) mãn cấp: Đầy.

Thiết khối ( lục thức) mãn cấp: Đầy.

Trảm thiên rút kiếm thuật ( có thể thăng cấp) sơ cấp: 611352/5000000.

Kenbunshoku Haki cao cấp: 97%.

Busoshoku Haki cao cấp: 98%

Cảnh giới kiếm đạo: Kiếm Hào viên mãn.

Tổng hợp thực lực: Đại Tướng.

Thành tựu điểm: 26.

Trước đó cùng Mắt Ưng một trận chiến, Lâm trong trận chiến đột phá cảnh giới kiếm đạo, hệ thống ban thưởng cho hắn 30 điểm sức mạnh, 70 điểm tốc độ và 20 điểm tinh thần.

Hơn nữa trong thời gian này, dù thời gian rất ngắn, nhưng điểm thuộc tính của Lâm vẫn có gia tăng một chút.

Sức mạnh gia tăng 4 điểm, tốc độ gia tăng 3 điểm, còn tinh thần vẫn không có gia tăng.

Dù sao điểm tinh thần khó gia tăng nhất, độ thuần thục của Luyện Thể Pháp môn cùng Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật đều có gia tăng rất nhiều.

Haki quan sát cùng Haki vũ trang đều đã tới giới hạn sắp đột phá rồi, một cái 97% tiến độ, một cái thì là 98% tiến độ, cả hai đều chỉ còn thiếu chút nữa là hoàn thành đột phá.

Đừng nhìn Haki đã tới gần 100% mà lầm, không phải cứ đạt tới 100% tiến độ, là có thể lập tức tấn cấp đâu.

Trải qua khoảng thời gian dài sử dụng bảng hệ thống, Lâm rất ra được một chút kinh nghiệm.

Một số loại sức mạnh của thế giới One Piece, không phải như cơ sở kỹ năng hệ thống tặng cho Lâm.

Chỉ cần đủ độ thuần thục, hoặc đủ tiến độ là lập tức tấn cấp, những sức mạnh này thì hoàn toàn ngược lại.

Những loại sức mạnh này, mỗi tấn cấp lên càng cao cấp hơn, thì đều sẽ có một thứ gọi là bình cảnh đi.

Đây là theo cảm giác của Lâm, bởi vì những loại sức mạnh này, bao gồm ba loại, một là Haki, hai là cảnh giới kiếm đạo, và cuối cùng chính là năng lực trái ác quỷ.

Mỗi loại sức mạnh phải thông qua một mức độ kích thích nhất định, thì mới có thể đột phá giới hạn, sau đó tiến lên một cấp bậc cao hơn trước đó.

Haki thì phải thông qua kích thích mới sẽ thức tỉnh, cho dù là loại Haki nào cũng như thế, đều phải có một kích thích nhất định mới thức tỉnh được.

Kiếm đạo cũng vậy, từ kiếm sĩ thì còn không có gì, một khi đến Kiếm Hào cảnh giớ, thì phải có kích thích nhất định mới có thể cảm nhận được Trảm Sắt cảnh giới.

Năng lực trái ác quỷ cũng không kém, muốn để trái ác quỷ Thức Tỉnh, thì phải có kích thích mới có thể làm cho năng lực Thức Tỉnh.

Đây là Lâm thông qua nhiều năm này tu luyện đạt được kinh nghiệm, bởi vậy đừng nhìn lúc này hai loại Haki sắp tới 100% mà cho rằng hắn sẽ lập tức tăng lên.

Hắn còn phải thông qua kích thích hoặc là áp lực tới trình độ nào đó, thì mới có thể làm cho hai loại Haki đột phá, giống như là kiếm đạo vậy, hắn lúc này là viên mãn kiếm hào.

Thậm chí chỉ thiếu chút nữa là đột phá tới Đại Kiếm Hào cấp bậc rồi, nhưng bởi vì còn thiếu chút áp lực hoặc kích thích, cho nên vẫn còn kẹt tại cái đạo khảm này.

Hiện tại hai loại Haki cũng như vậy, một khi đạt tới 99% tiến độ, thì phải cấp cho Lâm áp lực hắn mới có hi vọng đột phá trở thành hàng thật giá thật Đại Tướng cấp Haki.

Một khi thành công thì chiến lực của hắn sẽ tăng nhiều, mà lần này hải quân tấn công chính là một đại cơ hội cho Lâm.

Mặc dù nguy hiểm hệ số cực cao, nhưng một khi hắn chống đỡ được, thì ích lợi đem lại cũng không ít.

Không chỉ ích lợi cho bản thân hắn, mà tổ chức cũng sẽ có được ích lợi rất nhiều, trong đầu suy nghĩ tới tới lui lui, Lâm đột nhiên thở dài.

Thời gian hắn còn ở lại thế giới này không có mấy năm nữa, trong lòng có chút không bỏ, hắn không giống như những người chơi khác.

Trước đó bọn họ đều có đi qua những trò chơi khác rồi, có lẽ không to lớn lâu dài như One Piece, nhưng trong đó cũng là một thế giới chân thật.

Nhiều lần rồi thì bọn hắn sẽ quen thuộc, còn Lâm thì, đây là lần đầu tiên của hắn a, đến cả khi hắn bước chân vào thế giới này.

Hắn vẫn còn đang mơ mơ màng màng bởi vì bản thân hắn đột nhiên xuyên việt đâu, bởi vì xuyên việt chưa lâu.

Làm cho Lâm vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, thì lại tới ngày One Piece bắt đầu.

Bởi vậy sống ở thế giới này mấy năm, cảm giác quá mức chân thật, làm cho Lâm thực sự có chút không bỏ rời đi thế giới này.

Chương 335: Chuẩn bị (3)