Truyện Tiên Hiệp

Lâm Vũ Thiên Hạ

Chánh Tà Lưỡng Đạo

Tuyệt Thế Niệm Thần

Phụng Chỉ Béo Phì

New
Niệm Tiên Quyết

Phụ Thể Đại Lục

Ma Thần Chúa Tể

[Ngôn Tình] Đọa Tiên

Full
Vĩnh Hằng Quốc Độ

New
Tiên Khúc Tiêu Dao

New
Rượu Chàng Tiên

Full
Kiếm Lai

Cẩu Tiên

Thiên Hồn Đại Lục

Thần Yêu Lục

Full
Phân Tranh Thiên Hạ

Nghịch Thiên Tà Thần

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Cửu Chuyển Ma Kinh

New
Đạo Chu

New