Truyện Tiên Hiệp

Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 316 316 C
Chánh Tà Lưỡng Đạo

Tuyệt Thế Niệm Thần

Phụng Chỉ Béo Phì

Niệm Tiên Quyết

Chương 132 132 C
Phụ Thể Đại Lục

Ma Thần Chúa Tể

[Ngôn Tình] Đọa Tiên

Full New
Thượng Thần

New
Lôi Động Cửu Thiên

Vĩnh Hằng Quốc Độ

Tiên Khúc Tiêu Dao

Rượu Chàng Tiên

Full
Kiếm Lai

Cẩu Tiên

New
Thiên Hồn Đại Lục

New
Tiên Nghịch Chi Hậu

New
Thần Yêu Lục

Full
Phân Tranh Thiên Hạ

Nghịch Thiên Tà Thần

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Chương 134 134 C
Đạo Chu

Chương 441 441 C