Truyện Huyền Huyễn

Cầu Ma

Full
Chương 1485 1,470 C
Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 290 290 C
Trò Chơi Bí Ẩn

Cương Thi Dị Truyện

Tuyệt Thế Niệm Thần

Diệt Thế Chi Long

Phụng Chỉ Béo Phì

Dân Quốc Yêu Đạo

Full
Niệm Tiên Quyết

Chương 132 132 C
Phụ Thể Đại Lục

Ma Thần Chúa Tể

Người Yêu Bị Nguyền Rủa

Full New
Lôi Động Cửu Thiên

Vĩnh Hằng Quốc Độ

Mèo Yêu

New
Hoa Anh Túc

New
Rượu Chàng Tiên

Full New
Xông Vào Ngõ Âm Dương

Full New
Chương 140 141 C
Kiếm Lai

New
Vệ Thần Ký

New
Cẩu Tiên

New
Tịnh Hỏa Hồng Liên

New
Thiên Hồn Đại Lục

New