Truyện Điền Văn

Chàng Gay

Full
Tình Chi Sở Chung

Full New
Có Phải Cậu Thích Tôi Không

Full New
Thời Gian Cùng Tôi Yêu Em

Full New
Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư

Full New
Nguyên Thủy Tái Lai

Full
Làm Một Beta

Full
Tổng Tài Nghĩ Quá Nhiều

Full
Sủng Hôn Hào Môn

Full
Yêu Thích Em Lâu Một Chút

Full
Hữu Tử Sự Cánh Thành

Full
Giang Sơn Tác Giá

Full
Vườn Trẻ Của Vương Quốc

Full
Chủng Điền Dưỡng Nhi

Full
Hoàng Thượng Uy Vũ!

Full
Ngưu Nam

Full
Ngây Ngốc Làm Ruộng

Full New
Nha! Có Bầu Rồi!

Full
Thịnh Thế Trà Hương

Full New
Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam

Full New