Truyện Đam Mỹ

Nhặt Được Vợ Ngoan

Full
Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

New
Gần Như Cô Độc

Full New
Thiếu Thông Minh Và Nghĩ Quá Nhiều

Full New
Nhị Tiến Chế

Full New
Hệ Thống Xoay Chuyển Mary Sue

Full New
Khung Giờ Vàng

Full New
Nguyệt Mê Tân Độ (Trăng Mờ Bến Cũ)

Full New
Nhìn Em

Full New
Lão Ca, Cứu Mạng A!

Full New
Trẫm Muốn Rời Cung Trốn Đi!

Full New
Ân Sư Thừa Hoan

Full New
Giang Tiên Sinh Và Dư Tiên Sinh

Full New
Chuyện Tốt Vô Song Cặn Bã Thành Đôi

Full New
Hàng Xóm

Full
Phụng Chỉ Béo Phì

Dân Quốc Yêu Đạo

Full
Dường Như Cố Nhân Đến

Full
Phi Điển Hình NTR

Full
Hạc Tân

Full
Câu Chuyện Tình Cũ Rích

Full
Chốn Thê Mỹ

Full
Tâm Sinh

Full