Truyện Full

12 Nữ Thần

Full
Nữ Hoàng Tuyển Phu

Full New
Linh Vũ Thiên Hạ

Full
Phi Thiên

Full
Độc Tôn Tam Giới

Full
Vô Tận Đan Điền

Full New
Thí Thiên Đao

Full
Đại Đạo Độc Hành

Full
Đế Tôn

Full
Thần Khống Thiên Hạ

Full
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Full
Nhân Đạo Chí Tôn

Full
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Full
Phàm Nhân Tu Tiên

Full
Vũ Nghịch Càn Khôn

Full
Ngã Dục Phong Thiên

Full New
Tạo Hóa Tiên Đế

Full
Thế Giới Hoàn Mỹ

Full
Tiên Nghịch

Full
Thánh Vương

Full
Huyền Giới Chi Môn

Full New
Sủng Mị

Full
Mãng Hoang Kỷ

Full
Đấu Phá Thương Khung

Full
Thần Hoàng

Full
Kiếm Đạo Độc Tôn

Full
Đan Vũ Càn Khôn

Full
Đao Kiếm Thần Hoàng

Full New
Đại Chúa Tể

Full
Mị Ảnh

Full
Sát Thần

Full
Thần Tọa

Full
Tiên Ngục

Full