Tiên Hiệp Hay

Thánh Vũ Xưng Tôn

Bất Tử Võ Tôn

Nghịch Thiên Hệ Thống

Thiên Chủ

New
Nghịch Đạo Thương Thiên

New
Dữ Đạo Hữu Duyên

Thiên Hà Đại Lục Ký

Linh Sơn

Hãn Tặc

Huyết Trùng Tiên Khung

New
Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 332 332 C
Ma Thần Chúa Tể

New
Vĩnh Hằng Quốc Độ

Ma Đạo Tổ Sư

Full
Chương 129 130 C
Đại Bát Hầu

Nhất Kiếp Tân Sinh

New
Chậm Rãi Tiên Đồ

Tu Chân Chi Giới

New
Tuyệt Thế Kiếm Thần

Chương 175 175 C
Ngẫu Ngộ Thành Tiên

New
Chương 110 110 C