Đại Bát Hầu

Đại Bát Hầu

Nguồn:

Tàng Thư Viện

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 4.75 /5 từ 8 lượt
Trời xanh dao động, giọng cười cuồng tiếu, gậy như ý nơi tay, đập tới trời đất long lở.

Từ nay đến vạn năm sau này, ta sẽ khiến các ngươi cùng nhớ kỹ 7 chữ  "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không"

Bình luận truyện