Kéo xuống để đọc chương trước

Chương 11: Tu Tiên Giới (hạ)

Chương 11: Tu Tiên Giới (hạ)

Tác Giả: Tà Lão Quái

Và hiển nhiên, để tăng tốc độ tu luyện thì cần nhiều linh thạch mà muốn có linh thạch thì phải mưu sinh thôi:

Trong đó giàu có nhất đó là Đan Dược Sư chuyên luyện chế đan dược phụ vụ nhu cầu tiêu dùng của các loại tu sĩ.

Nhưng nói đến tầm quan trọng thì phải nói tới Luyện Khí Sư là những người chuyên chế tạo Linh khí* trong đó Linh khí gồm có 5 cấp mỗi cấp và lấy phù văn khắc trên linh khí để phân làm (hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm):

(bảo khí ở đây và vũ khí như kiếm, đao, thương…chứ không phải là Linh khí – linh lực )

Nhân cấp Bảo khí: ( 1 phù văn là hạ, 5 phù văn là trung, 10 phu văn là thượng, 15 phù văn là cực)

Hoàng cấp Bảo khí ( 20 phù văn là hạ,25 phù văn là trung, 30 phu văn là thượng,35 phù văn là cực)

Huyền cấp Bảo khí(40 phù văn là hạ,45 phù văn là trung, 50 phu văn là thượng,55 phù văn là cực

Địa cấp Bảo khí( 600 phù văn là hạ,70 phù văn là trung, 80 phu văn là thượng,95 phù văn là cực)

Thiên cấp bảo khí( 100 phù văn là hạ,120 phù văn là trung, 130 phu văn là thượng,150 phù văn là cực)

Ngoài ra còn có một vài chức nghiệp khác như:

Ngự thú sư chuyên buôn bán và lừa lọc yêu thú để đem bán hay trao đổi, làm tọa kỵ hoặc chiến thú

Trận pháp sư là những tu sĩ mà chuyên nghiên cứu các loại pháp trận và phương thức chiến đấu cũng dùng luôn trận pháp

Phù sư chuyên vẽ bùa và dùng bùa làm vũ khí luôn

Linh Thực Phu chuyên gia chăm bón linh dược, các loại thực vật để cung cấp tài nguyên cho các Đan dược sư. Và Linh Thực Phu cũng là thành phần không thể thiếu trong các tông môn.

Và về phần các tông môn bang phái:

Môn phái, bang, thế gia cỡ nhỏ: thì thường có sức tấn công cao nhất là Địa Phủ.

Có khi một số bang, thế gia chỉ có Khai Môn cảnh là sức tấn công cao nhất.

Môn phái, bang, thế gia cỡ trung thì thường có các cao thủ Thiên Phủ cảnh tọa trấn

Còn về các môn phái lớn thì có tồn tại cấp bậc Hư Không cảnh trấn giữ

Cao hơn nữa là các thế lực siêu cấp thì do các bậc Sinh Tử cảnh hay thậm chí là Độ kiếp kì tiền bối tọa trấn.

Bên cạnh đó: Công Pháp, Đan Dược, Linh Dược đều được chia làm Nhân => hoàng => huyền => địa => thiên cấp

Trong đó Yêu Thú sau khi đã được khai Linh cũng có thể tu tiên như tu sĩ các ngươi:

Yêu Thú, linh dược Định khí ( cũng có 10 tầng như tu sĩ) => Khai môn => Hóa Hình => Thiên Phủ => Hư Không => Đại thành => Độ kiếp kiếp

……….

Khác biết nhất phải nói tới công pháp: ở đây công được chia theo Nhân cấp, Hoàng cấp, Huyền cấp, Địa Cấp, Thiên Cấp. mỗi cấp đều chia làm ( Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm) trong đó nhân cấp là yếu nhất rồi đến hoàng đến huyền đến địa và mạnh và hiếm nhất là thiên cấp.

Ngoài ra công pháp cũng có hai loại: loại thứ nhất: là những công pháp chủ tu để tăng cường lượng linh khí tồn tại và sinh ra trong cơ thể của ngươi. +Loại Thứ hai là những công pháp dạng các võ kỹ như quyền quyết, kiếm quyết, Thương quyết, bộ pháp, các thuật pháp,….

Ví dụ như ngươi đấy: cuốn Huyền cấp kiếm kỹ kia được xem như là loại thứ hai. Còn cuốn “Liệt Hỏa Quyền” là Nhân cấp Trung giai quyền kỹ với “Phá Ngọc Quyển” là Nhân cấp cao giai quyền kĩ.

Chương 11: Tu Tiên Giới (hạ)