Yoru No Sora

 • Mô Tả
  Những mẫu chuyện không bao giờ có hồi kết
  Hai đời nhân vật chính:
  - Lukia [Yakinu] x Natsumi [Natsuru], Ruri
  - Long Ảnh x Nhu Phi, Tuyết Lệ = Đời tiếp theo

  * Mình sẽ update khá chậm, dù để lâu qua năm sau hay gì nhưng mình vẫn sẽ ráng update chap mới, chủ yếu là phải xem có hứng & ý tưởng

  http://takisachen.blogspot.com
  Click để mở rộng...
  Những mẫu chuyện không bao giờ có hồi kết Hai đời nhân vật chính: - Lukia x Natsumi , Ruri - Long Ảnh x Nhu Phi, Tuyết Lệ = Đời tiếp theo * Mình sẽ update khá chậm, dù để lâu qua năm sau hay gì nhưng mình vẫn sẽ ráng update chap mới, chủ yếu là phải xem có hứng & ý tưởng http://takisachen.blogspot.com