Xạ Điêu Chi Hiên Viên Truyền Nhân (Convert)

 • Mô Tả
  Một chân heo nam bất ngờ xuyên qua, đạt dược Hoàng Đế Hiên Viên truyền thừa. Hãy xem hắn làm thế nào tung hoành giang hồ.
  Tên tiếng trung: 神鹰郗嗯酣轩辕通信 - Www. sjtxt. com
  Click để mở rộng...
  Một chân heo nam bất ngờ xuyên qua, đạt dược Hoàng Đế Hiên Viên truyền thừa. Hãy xem hắn làm thế nào tung hoành giang hồ. Tên tiếng trung: 神鹰郗嗯酣轩辕通信 - Www. sjtxt. com

Danh Sách Chương:

 1. chương 2: hoang đảo cuộc sống, không ngờ là Đào Hoa đảo
 2. chương 3: thấy Hoàng dược sư thuốc trị thương sư
 3. chương 4: vào ở Đào Hoa đảo
 4. chương 5: bái sư bộ quan hệ
 5. chương 6: quá độ chương
 6. chương 7: Lão Ngoan Đồng
 7. chương 8: được cửu âm kế tương lai
 8. chương 9: thấy Hiên Viên độ kiếp đêm trước
 9. chương 10: độ kiếp thành công
 10. chương 11: đảo nhỏ ước định
 11. chương 12: gặp thần bí nữ trước làm hiệp trộm
 12. chương 13: đến điêu cốc hơn cá nhân?
 13. chương 14: kế hoạch xuất phát
 14. chương 15: gặp ác đạo không thể nhịn được nữa phế đạo sĩ
 15. chương 16: đến đáy vực xảo thấy Mạc Sầu
 16. chương 17: Chung Nam cuộc sống (Thượng)
 17. chương 18: Chung Nam cuộc sống ( Hạ )
 18. chương 19: được đông đủ cửu âm người áo xanh có nữ Mạc Sầu
 19. chương 20: đại chiến Toàn Chân (Thượng)
 20. chương 21: đại chiến Toàn Chân ( Hạ )
 21. chương 22 : công đạo quyết định
 22. chương 23: lộ cứu điêu ngoa nữ phiền toái đến đây
 23. chương 24: cùng điêu ngoa nữ có ‘ duyên ’
 24. chương 25: giáo huấn bao cỏ gặp tên khất cái
 25. chương 26: một cái phiền phức
 26. chương 27: truyền công món lòng đến đây
 27. chương 28: nhớ lại tâm sự
 28. chương 29: sự nghiệp khởi điểm mỗi người đi một ngả
 29. chương 30: Mộ Dung hậu duệ
 30. chương 31: không cam lòng tương trợ
 31. chương 32: đều là xuân dược gây họa (Thượng)
 32. chương 33: đều là xuân dược gây họa ( Hạ )
 33. chương 34: thôn nhỏ nguy cơ thần bí thùng
 34. chương 35: Xi Vưu ra Ma Long hiện
 35. chương 36: mê cung chạy ra
 36. chương 37: kỳ quái tự ly biệt
 37. chương 38: bầu trời rụng chính là mỹ nữ vẫn là mê gái? !
 38. chương 39: tới Trầm gia trang
 39. chương 40: tam ác tiến đến Uyển Đình bị nắm
 40. chương 41: thật sự là không nghĩ tới a!
 41. chương 42: rời đi Trầm gia trang gặp lại thần bí nữ
 42. chương 43: nguyên lai là nàng quái lão nhân
 43. chương 44: đây là cái gì địa phương?
 44. chương 45: tái kiến nhị nữ tâm ở chỗ sâu trong
 45. chương 46: mộng đẹp trở thành sự thật
 46. chương 47: Hiên Viên lão nhân ta và ngươi không để yên! ?
 47. chương 48: đi trước nhà Mộ Dung
 48. chương 49: thu hai đồ đệ
 49. chương 50: tái kiến Mộ Dung Phi Tuyết
 50. chương 51: hôn trộm đính ước
 51. chương 52: tình địch quỷ đồ vật này nọ?
 52. chương 53:có vẻ như Nguyên Anh? !
 53. chương 54: đê tiện Ngô Minh
 54. chương 55: ngày lành tiến đến
 55. chương 56: đúng hay sai vậy?
 56. chương 57: vân bốc lên Xú tiểu tử
 57. chương 58: trong truyền thuyết nhất kiến chung tình
 58. chương 59: Thẩm Uyển Đình biến hóa
 59. chương 60: chỉ đơn giản như vậy? !
 60. chương 61 : rốt cục thu phục