Vương Phi Mười Ba Tuổi

 • Mô Tả
  Đọc truyện Vương phi mười ba tuổi của tác giả Nhất Thế Phong Lưu chương mới nhất full prc pdf ebook hỗ trợ xem trên thiết bị di động hoặc xem trực tuyến tại chankinh.com

  ----------------------------

  Nàng, là thủ lĩnh băng nhóm sát thủ, quyền sanh sát trong tay,luôn làm theo ý mình. Hắn, là đế quốc tuyệt sắc Vương gia, thiết huyết lãnh khốc, uy chấn thiên hạ.

  Nàng _ một sát thủ hiện đại, xuyên không, trở thành Vương phi nhỏ xinh mười ba tuổi Hắn_ cổ đại tuyệt sắc Vương gia, trong phòng tắm đang ra sức chống lại lợi kiếm khát máu Ai sẽ hàng phục ai? "Bỏ chủ ý đánh ta, nếu không đừng trách ta không khách khí."

  Loạn thế chìm nổi, thiên hạ này vô cùng có là thiên hạ của nam nhi Phong vân hội tụ, kể xem kiếp này ai sẽ làm chủ ....
  Click để mở rộng...
  Đọc truyện Vương phi mười ba tuổi của tác giả Nhất Thế Phong Lưu chương mới nhất full prc pdf ebook hỗ trợ xem trên thiết bị di động hoặc xem trực tuyến tại chankinh.com ---------------------------- Nàng, là thủ lĩnh băng nhóm sát thủ, quyền sanh sát trong tay,luôn làm theo ý mình. Hắn, là đế quốc tuyệt sắc Vương gia, thiết huyết lãnh khốc, uy chấn thiên hạ. Nàng _ một sát thủ hiện đại, xuyên không, trở thành Vương phi nhỏ xinh mười ba tuổi Hắn_ cổ đại tuyệt sắc Vương gia, trong phòng tắm đang ra sức chống lại lợi kiếm khát máu Ai sẽ hàng phục ai? "Bỏ chủ ý đánh ta, nếu không đừng trách ta không khách khí." Loạn thế chìm nổi, thiên hạ này vô cùng có là thiên hạ của nam nhi Phong vân hội tụ, kể xem kiếp này ai sẽ làm chủ ....

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Xuyên Qua
 2. Chương 2: Lưu Nguyệt
 3. Chương 3: Tuyệt Sắc
 4. Chương 4: Đại Thọ
 5. Chương 5: Quy Cũ
 6. Chương 6: Cái Gì Vậy
 7. Chương 7: Yêu Nghiệt
 8. Chương 8: Người Tới
 9. Chương 9: Ai Sợ Ai?
 10. Chương 10: Không Phải Dễ Dàng Khi Dễ
 11. Chương 11: Tỉ Thí
 12. Chương 12: Vũ Lực
 13. Chương 13: Đồ Bỏ Đi
 14. Chương 14: Hàm Ngư Trở Mình
 15. Chương 15: Thánh Chỉ
 16. Chương 16: Tứ Hôn
 17. Chương 17: Đánh Nhau Trong Phòng Tắm. (1)
 18. Chương 18: Đánh Nhau Trong Phòng Tắm (2)
 19. Chương 19: Đánh Nhau Trong Phòng Tắm (3)
 20. Chương 20: Đánh Nhau Trong Phòng Tắm (4)
 21. Chương 21: Ngươi Là Của Ta
 22. Chương 22: Khôi Phục Công Phu
 23. Chương 23: Ván Bài
 24. Chương 24: Ba Đánh Một
 25. Chương 25: Nào Ta Cùng Đổ
 26. Chương 26: Tiền Cược Kinh Thiên
 27. Chương 27: Ai Sợ Ai
 28. Chương 28: Định Càn Khôn
 29. Chương 29: Tức Hộc Máu
 30. Chương 30: Nụ Hôn Đầu Tiên
 31. Chương 31: Ta Là Thiên Tài
 32. Chương 32: Hồng Môn Yến
 33. Chương 33: Hậu Cung Song Hùng
 34. Chương 34: Hạ Độc
 35. Chương 35: Độc Thần Kinh
 36. Chương 36: Lo Lắng
 37. Chương 37: Hùng Ưng
 38. Chương 38: Tự Gánh Hậu Quả
 39. Chương 39: Thủ Đoạn
 40. Chương 40: Thánh Vật
 41. Chương 41: Ai ‘Tấn Công’ Người Của Nàng
 42. Chương 42: Tình Địch
 43. Chương 43: Khi Dễ
 44. Chương 44: Hảo
 45. Chương 45: Khởi Binh Vấn Tội (1)
 46. Chương 46: Khởi Binh Vấn Tội (2)
 47. Chương 47: Khởi Binh Vấn Tội (3)
 48. Chương 48: Khởi Binh Vấn Tội (4)
 49. Chương 49: Khởi Binh Vấn Tội (5)
 50. Chương 50: Khởi Binh Vấn Tội (6)
 51. Chương 51: Khởi Binh Vấn Tội (7)
 52. Chương 52: Khởi Binh Vấn Tội (8)
 53. Chương 53: Khởi Binh Vấn Tội (9)
 54. Chương 54: Khởi Binh Vấn Tội (10)
 55. Chương 55: Khởi Binh Vấn Tội (11)
 56. Chương 56: Khởi Binh Vấn Tội (12)
 57. Chương 57: Khởi Binh Vấn Tội (13)
 58. Chương 58: Khởi Binh Vấn Tội (14)
 59. Chương 59: Khởi Binh Vấn Tội (15)
 60. Chương 60: Khởi Binh Vấn Tội (16)