Vũ Động Càn Khôn

 • Mô Tả
  Bạn đang đọc truyện Vũ Động Càn Khôn full prc của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu trên trang đọc truyện online.Tu luyện một đường, là trộm âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển niết bàn, nắm sinh tử, chưởng Luân Hồi.Võ chi cực, phá trời cao, động Càn Khôn!. Hiện tại truyện Vũ Động Càn Khôn đã có bản Ebook prc và PDF chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất để đưa đến bạn đọc.
  Click để mở rộng...
  Bạn đang đọc truyện Vũ Động Càn Khôn full prc của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu trên trang đọc truyện online.Tu luyện một đường, là trộm âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển niết bàn, nắm sinh tử, chưởng Luân Hồi.Võ chi cực, phá trời cao, động Càn Khôn!. Hiện tại truyện Vũ Động Càn Khôn đã có bản Ebook prc và PDF chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất để đưa đến bạn đọc.

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Lâm Động
 2. Chương 2: Thông Bối Quyền
 3. Chương 3: Hồ Nước Cổ Quái
 4. Chương 4: Bí Mật Của Hồ Nước
 5. Chương 5: Thạch Phù Thần Bí
 6. Chương 6: Bẩy Âm
 7. Chương 7: Tầng 4 Thối Thể
 8. Chương 8: Xung Đột
 9. Chương 9: Lâm Hoành
 10. Chương 10: Kim Ngọc Chi
 11. Chương 11: Âm Châu
 12. Chương 12: Thanh Âm Thứ 10
 13. Chương 13: Chữa Thương
 14. Chương 14: Ngũ Đẳng Âm Sát Khí
 15. Chương 15: Tầng 5 Thối Thể
 16. Chương 16: Bát Hoang Chưởng
 17. Chương 17: Hạt Hổ
 18. Chương 18: Mầm Mống Nguyên Lực
 19. Chương 19: Đột Phá Trước Tộc Bỉ
 20. Chương 20: Tộc Bỉ Bắt Đầu
 21. Chương 21: Lâm Vẫn
 22. Chương 22: Nghệ Kinh Toàn Trường
 23. Chương 23: Top 3
 24. Chương 24: Toàn Thắng
 25. Chương 25: Tiếp Quản Sự Vụ
 26. Chương 26: Săn Bắn
 27. Chương 27: Võ Học Quán
 28. Chương 28: Kỳ Môn Ấn, Tàn Quyển
 29. Chương 29: Biến Hóa Của Thạch Phù
 30. Chương 30: Tiểu Thành
 31. Chương 31: Yêu Nghiệt
 32. Chương 32: Nơi Giao Dịch Ngầm
 33. Chương 33: Tạ Đình
 34. Chương 34: Lôi Lực
 35. Chương 35: Sơ Bộ Giao Thủ
 36. Chương 36: Liên Hoan
 37. Chương 37: Đột Phá
 38. Chương 38: Biến Cố
 39. Chương 39: Địa Nguyên Cảnh
 40. Chương 40: Săn Bắn Bắt Đầu
 41. Chương 41: La Thành
 42. Chương 42: Hỏa Mãng Hổ
 43. Chương 43: Tranh Cướp
 44. Chương 44: Đắc Thủ
 45. Chương 45: Giương Cung Bạt Kiếm
 46. Chương 46: Toàn Trường Khiếp Sợ
 47. Chương 47: Chiến Đấu Kịch Liệt
 48. Chương 48: Thu Hoạch
 49. Chương 49: Võ Học Kỳ Tài
 50. Chương 50: Thanh Nguyên Công
 51. Chương 51: Tiểu Viêm
 52. Chương 52: Việc Của Gia Tộc
 53. Chương 53: Thiết Mộc Trang
 54. Chương 54: Hủy Đất
 55. Chương 55: Chém Giết
 56. Chương 56: Dương Cương Khí Trong Đất
 57. Chương 57: Dương Nguyên Thạch
 58. Chương 58: Mỏ Khoáng Thạch
 59. Chương 59: Giết Báo
 60. Chương 60: Rèn Luyện