Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu

 • Mô Tả
  Nội Dung Truyện : Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất LưuEditor : NguyệtThể loại: đam mỹ, hài, hiện đại, thần tượng, võng du.Kiều Dĩ Hàng vốn dĩ mọi chuyện đều thuận bườm xui gió vậy mà không biết bị gì mà mọi chuyện chuyển đổi. toàn gặp chuyện không may.Lần đầu tiên hắn đóng mà bị chê dỡ.Bỏ một đống tiền ngoạn trò chơi, bị người cướp trang bị.Phát tiết chửi bởi, bị hacker vạch trần thân phận, hình tượng bị hủy.…Công ty hạ lệnh: yêu quý sinh mệnh thì rời xa trò chơi.Hắn hạ quyết tâm: trên có chính sách, dưới phải nghĩ đối sách.
  Click để mở rộng...
  Nội Dung Truyện : Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất LưuEditor : NguyệtThể loại: đam mỹ, hài, hiện đại, thần tượng, võng du.Kiều Dĩ Hàng vốn dĩ mọi chuyện đều thuận bườm xui gió vậy mà không biết bị gì mà mọi chuyện chuyển đổi. toàn gặp chuyện không may.Lần đầu tiên hắn đóng mà bị chê dỡ.Bỏ một đống tiền ngoạn trò chơi, bị người cướp trang bị.Phát tiết chửi bởi, bị hacker vạch trần thân phận, hình tượng bị hủy.…Công ty hạ lệnh: yêu quý sinh mệnh thì rời xa trò chơi.Hắn hạ quyết tâm: trên có chính sách, dưới phải nghĩ đối sách.

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Quay ngựa giáp (thượng)
 2. Chương 2: Quay ngựa giáp (trung)
 3. Chương 3: Quay ngựa giáp (hạ)
 4. Chương 4: Leo cây (thượng)
 5. Chương 5: Leo cây (trung)
 6. Chương 6: Leo cây (hạ)
 7. Chương 7: Có duyên phận (thượng)
 8. Chương 8: Có duyên phận (trung)
 9. Chương 9: Có duyên phận (hạ)
 10. Chương 10: Thăng cấp lộ (thượng)
 11. Chương 11: Thăng cấp lộ (trung)
 12. Chương 12: Thăng cấp lộ (hạ)
 13. Chương 13: Tiểu cùng (thượng)
 14. Chương 14: Tiểu cùng (trung)
 15. Chương 15: Tiểu cùng (hạ)
 16. Chương 16: Định mục tiêu (thượng)
 17. Chương 17: Định mục tiêu (trung)
 18. Chương 18: Định mục tiêu (hạ)
 19. Chương 19: Giằng co kỳ (thượng)
 20. Chương 20: Giằng co kỳ (trung)
 21. Chương 21: Giằng co kỳ (hạ)
 22. Chương 22: Trong sáng hóa (thượng)
 23. Chương 23: Trong sáng hóa (trung)
 24. Chương 24: Trong sáng hóa (hạ)
 25. Chương 25: Nguyệt lão từ (thượng)
 26. Chương 26: Nguyệt lão từ (trung)
 27. Chương 27: Nguyệt lão từ (hạ)
 28. Chương 28: Khiêu chiến đấu (thượng)
 29. Chương 29: Khiêu chiến đấu (trung)
 30. Chương 30: Khiêu chiến đấu (hạ)
 31. Chương 31: Di động mới (thượng)
 32. Chương 32: Di động mới (trung)
 33. Chương 33: Di động mới (hạ)
 34. Chương 34: Đại đạo diễn (thượng)
 35. Chương 35: Đại đạo diễn (trung)
 36. Chương 36: Đại đạo diễn (hạ)
 37. Chương 37: Họa xuất khẩu (thượng)
 38. Chương 38: Họa xuất khẩu (trung)
 39. Chương 39: Họa xuất khẩu (hạ)
 40. Chương 40: Tìm thế thân (thượng)
 41. Chương 41: Tìm thế thân (trung)
 42. Chương 42: Tìm thế thân (hạ)
 43. Chương 43: Dự tiệc cưới (thượng)
 44. Chương 44: Dự tiệc cưới (trung)
 45. Chương 45: Dự tiệc cưới (hạ)
 46. Chương 46: Lộ chân tướng (thượng)
 47. Chương 47: Lộ chân tướng (trung)
 48. Chương 48: Lộ chân tướng (hạ)
 49. Chương 49: Ám đấu (thượng)
 50. Chương 50: Ám đấu (trung)
 51. Chương 51: Ám đấu (hạ)
 52. Chương 52: Minh đấu (thượng)
 53. Chương 53: Minh đấu (trung)
 54. Chương 54: Minh đấu (hạ)
 55. Chương 55: Giấu tật xấu (thượng)
 56. Chương 56: Giấu tật xấu (trung)
 57. Chương 57: Giấu tật xấu (hạ)
 58. Chương 58: Lật bài (thượng)
 59. Chương 59: Lật bài (trung)
 60. Chương 60: Lật bài (hạ)