Vô Địch Thiên Hạ (Convert)

 • Mô Tả
  Địa Cầu Thiếu Lâm thế gia thân truyền đệ tử Hoàng Tiểu Long đeo Hoa Hạ vô thượng võ học bí điển Dịch Cân kinh không khỏi xuyên việt đến Thế giới Vũ Hồn.

  Thế giới Vũ Hồn, trong cơ thể có vũ hồn mới có thể tu luyện đấu khí trở thành một gã chiến sĩ, mà vốn là có siêu cấp nghịch thiên vũ hồn Hoàng Tiểu Long ở vũ hồn thức tỉnh, lại bị người ở gia tộc ngộ nhận chính là bình thường biến dị vũ hồn.

  Nhưng là có "Bình thường" biến dị vũ hồn Hoàng Tiểu Long nhưng một lần lại một lần hiện ra thiên phú kinh người, một lần lại một lần đánh bại cái gọi là siêu cấp thiên tài, một lần lại một lần để cho gia tộc và cả Thế giới Vũ Hồn khiếp sợ!


  Nếu ai đã yêu thích bộ Thiên Tôn Trùng Sinh thì không lạ lẫm gì với anh chàng tác giả này nữa rồi. Đây là bộ tiếp theo sau của thằng tác giả ( Tưởng rằng anh chàng này đã Rửa tay chậu vàng, gát Bút giang hồ) Thôi không nói nhiều nữa, ae cùng nhau đọc thôi. Mong rằng bộ này kết thúc sẽ không như Thiên Tôn.
  Click để mở rộng...
  Địa Cầu Thiếu Lâm thế gia thân truyền đệ tử Hoàng Tiểu Long đeo Hoa Hạ vô thượng võ học bí điển Dịch Cân kinh không khỏi xuyên việt đến Thế giới Vũ Hồn. Thế giới Vũ Hồn, trong cơ thể có vũ hồn mới có thể tu luyện đấu khí trở thành một gã chiến sĩ, mà vốn là có siêu cấp nghịch thiên vũ hồn Hoàng Tiểu Long ở vũ hồn thức tỉnh, lại bị người ở gia tộc ngộ nhận chính là bình thường biến dị vũ hồn. Nhưng là có "Bình thường" biến dị vũ hồn Hoàng Tiểu Long nhưng một lần lại một lần hiện ra thiên phú kinh người, một lần lại một lần đánh bại cái gọi là siêu cấp thiên tài, một lần lại một lần để cho gia tộc và cả Thế giới Vũ Hồn khiếp sợ! Nếu ai đã yêu thích bộ Thiên Tôn Trùng Sinh thì không lạ lẫm gì với anh chàng tác giả này nữa rồi. Đây là bộ tiếp theo sau của thằng tác giả ( Tưởng rằng anh chàng này đã Rửa tay chậu vàng, gát Bút giang hồ) Thôi không nói nhiều nữa, ae cùng nhau đọc thôi. Mong rằng bộ này kết thúc sẽ không như Thiên Tôn.

Danh Sách Chương:

 1. Chương 2: Cấp bảy vũ hồn?
 2. Chương 3: Duy Tiểu Long không có
 3. Chương 4: Gia tộc niên hội
 4. Chương 5: Đánh gãy hai tay?
 5. Chương 6: Vô dụng
 6. Chương 7: Kỳ dị sơn cốc
 7. Chương 8: Đáy hồ kỳ ngộ
 8. Chương 9: Tu La Chi Nhận
 9. Chương 10: La Tâm Thảo
 10. Chương 11: Ngươi đột phá Nhất giai như nào?
 11. Chương 12: Gia tộc niên hội bắt đầu
 12. Chương 13: Đánh cho nhận không ra
 13. Chương 14: Chiến sĩ Nhị giai
 14. Chương 15: Nhất thời thất thủ
 15. Chương 16: Đột phá Tứ giai
 16. Chương 17: Để Hoàng Vĩ đi vào tu luyện
 17. Chương 18: Tu luyện Đấu Kỹ
 18. Chương 19: Dịch Cân Kinh thế thứ tư
 19. Chương 20: Lý Mộc đại thọ
 20. Chương 21: Tu La Môn đệ tử
 21. Chương 22: Một nô bộc cũng có tư cách?
 22. Chương 23: Mất mặt
 23. Chương 24: Thủ hộ thân nhân
 24. Chương 25: Lại họp hàng năm
 25. Chương 26: Sợ hãi?
 26. Chương 27: Thật đúng là công bình!
 27. Chương 28: Thập giai hậu kỳ đỉnh phong
 28. Chương 29: Tu La kiếm pháp chiêu thứ 2
 29. Chương 30: Ly khai
 30. Chương 31: Ngân Nguyệt sâm lâm
 31. Chương 32: Phí Hầu võ hồn
 32. Chương 33: Tu La Quỷ Trảo
 33. Chương 34: Vu oan
 34. Chương 35: Võ hồn cường hóa
 35. Chương 36: Lạc Thông vương thành
 36. Chương 37: Báo phủ công tước
 37. Chương 38: Mỹ Vị Đại Tửu Lâu
 38. Chương 39: Nguyên soái không tại
 39. Chương 40: Sư đệ gặp chuyện không may
 40. Chương 41: Ai dám thương ta sư đệ
 41. Chương 42: Tiên Thiên chiến sĩ
 42. Chương 43: Đoạn Nhận đế quốc
 43. Chương 44: Trộm của Đấu giá hội
 44. Chương 45: Gặp lại Lý Lộ
 45. Chương 46: Hoàng thành chi chiến
 46. Chương 47: Môn chủ vô địch
 47. Chương 48: Thủ tiêu báo danh tư cách
 48. Chương 49: Đem chém giết
 49. Chương 50: Cũng dám đối thiếu chủ xuất thủ!
 50. Chương 51: Xảy ra đại sự!
 51. Chương 52: Vô địch thiên hạ?
 52. Chương 53: Đánh đố
 53. Chương 54: Tân sinh trắc thí
 54. Chương 55: Khiêu chiến tất cả tân sinh
 55. Chương 56: Bốn cái hô hấp?
 56. Chương 57: Cái gì dạng thiên phú nghịch thiên
 57. Chương 58: Ngươi nghe không hiểu ta ý tứ?
 58. Chương 59: Thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ?
 59. Chương 60: Hắn không phải là ngươi tư sinh tử?
 60. Chương 61: Diệt phủ nguyên soái?