Võ Đạo Đan Tôn

 • Mô Tả
  Nội Dung Truyện : Võ Đạo Đan TônVới bối cảnh là một đại lục bao la rộng lớn cùng đó là các yêu thú quành hoành khắp nơi, lúc bấy giờ nhân loại chỉ là cỏ rác!Cũng tại nơi này một kẻ đã trổi dậy sức sống của nhân loại, võ giả triển khai đối kháng đẫm máu với yêu thú, cuộc chiến kéo dài đến mấy ngàn năm không dứt.Hắn lại trọng sinh vào một cơ thể yếu đuối nhưng lại thu hút được con yêu thú cường đại làm phu nhân, và từ đó hắn có sức mạnh phi thường chuyển đổi càn khôn!
  Click để mở rộng...
  Nội Dung Truyện : Võ Đạo Đan TônVới bối cảnh là một đại lục bao la rộng lớn cùng đó là các yêu thú quành hoành khắp nơi, lúc bấy giờ nhân loại chỉ là cỏ rác!Cũng tại nơi này một kẻ đã trổi dậy sức sống của nhân loại, võ giả triển khai đối kháng đẫm máu với yêu thú, cuộc chiến kéo dài đến mấy ngàn năm không dứt.Hắn lại trọng sinh vào một cơ thể yếu đuối nhưng lại thu hút được con yêu thú cường đại làm phu nhân, và từ đó hắn có sức mạnh phi thường chuyển đổi càn khôn!

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Bát quái lô (1)
 2. Chương 2: Bát quái lô (2)
 3. Chương 3: Mãnh Hổ quyền pháp
 4. Chương 4: Ác khách đến nhà (1)
 5. Chương 5: Ác khách đến nhà (2)
 6. Chương 6: Quát lui
 7. Chương 7: Toản địa giáp
 8. Chương 8: Yêu thú phân thân (1)
 9. Chương 9: Yêu thú phân thân (2)
 10. Chương 10: Khiêu khích
 11. Chương 11: Người nhà (1)
 12. Chương 12: Người nhà (2)
 13. Chương 13: Chiến đấu
 14. Chương 14: U Lan thảo
 15. Chương 15: Chém giết thảm thiết (1)
 16. Chương 16: Chém giết thảm thiết (2)
 17. Chương 17: Hấp thu Linh Dược
 18. Chương 18: Thực lực tăng lên (1)
 19. Chương 19: Thực lực tăng lên (2)
 20. Chương 20: Khảo thí thực lực (1)
 21. Chương 21: Khảo thí thực lực (2)
 22. Chương 22: Giận dữ ra tay
 23. Chương 23: Đổ đấu (1)
 24. Chương 24: Đổ đấu (2)
 25. Chương 25: Thối thể đan (1)
 26. Chương 26: Thối thể đan (2)
 27. Chương 27: Không gì cản nổi
 28. Chương 28: Nguyện đánh bạc nguyện chịu thua (1)
 29. Chương 29: Nguyện đánh bạc nguyện chịu thua
 30. Chương 30: Luận bàn (1)
 31. Chương 31: Luận bàn (2)
 32. Chương 32: Lang Đao tiểu đội
 33. Chương 33: Nguyên linh ngọc
 34. Chương 34: Bạo hùng quyền pháp (1)
 35. Chương 35: Bạo hùng quyền pháp (2)
 36. Chương 36: Ba chiêu bại địch
 37. Chương 37: Không thể coi thường
 38. Chương 38: Núi rừng chém giết
 39. Chương 39: Trợ lý giáo quan
 40. Chương 40: Tranh phong tương đối (1)
 41. Chương 41: Tranh phong tương đối (2)
 42. Chương 42: Không chút nào yếu thế
 43. Chương 43: Lô giáo quan
 44. Chương 44: Vượt ngoài ý định
 45. Chương 45: Tấn cấp Luyện Tủy
 46. Chương 46: Quán chủ xử phạt (1)
 47. Chương 47: Quán chủ xử phạt (2)
 48. Chương 48: Thanh Lâm trấn
 49. Chương 49: Đại lực ma viên
 50. Chương 50: Hiểm cảnh
 51. Chương 51: Đỉnh phong quyết đấu (1)
 52. Chương 52: Đỉnh phong quyết đấu. (2)
 53. Chương 53: Tiết tấu chiến đấu
 54. Chương 54: Yêu linh chu quả
 55. Chương 55: Bí tịch (1)
 56. Chương 56: Bí tịch (2)
 57. Chương 57: Bại hoại
 58. Chương 58: Thú triều
 59. Chương 59: Chiến Chân Võ giả tam chuyển
 60. Chương 60: Cường giả Hóa Phàm cảnh (1)