Võ Đạo Đan Tôn (Convert)

 • Mô Tả
  Chắc các bạn còn nhớ bộ Dược Thần của Ám Ma Sư chứ ? Ai đọc Dược Thần rồi thì sẽ không thể bỏ qua bộ này của cùng tác giả

  Lâm Tiêu bản là địa cầu bên trên một cái bình thường sinh viên đại học, lại trong lúc vô tình tới nơi này cái lấy võ vi tôn, trải rộng nguy cơ Thương Khung đại lục, trùng sinh tại một người nhu nhược trên người thiếu niên, càng là thần kỳ đã lấy được một đầu yêu thú mạnh mẽ phân thân. Tại yêu thú giới, hắn phong vân một cõi, tại trong nhân loại, hắn quấy Càn Khôn!
  Click để mở rộng...
  Chắc các bạn còn nhớ bộ Dược Thần của Ám Ma Sư chứ ? Ai đọc Dược Thần rồi thì sẽ không thể bỏ qua bộ này của cùng tác giả Lâm Tiêu bản là địa cầu bên trên một cái bình thường sinh viên đại học, lại trong lúc vô tình tới nơi này cái lấy võ vi tôn, trải rộng nguy cơ Thương Khung đại lục, trùng sinh tại một người nhu nhược trên người thiếu niên, càng là thần kỳ đã lấy được một đầu yêu thú mạnh mẽ phân thân. Tại yêu thú giới, hắn phong vân một cõi, tại trong nhân loại, hắn quấy Càn Khôn!

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Lò bát quái
 2. Chương 2: Mãnh Hổ Quyền Pháp
 3. Chương 3:. Ác khách đến nhà
 4. Chương 4:. Quát lui
 5. Chương 5:. Toản Địa Giáp
 6. Chương 6:. Yêu thú phân thân
 7. Chương 7: Khiêu khích
 8. Chương 8: Người nhà
 9. Chương 9:. Chiến đấu
 10. Chương 10: U Lan Thảo
 11. Chương 11: Vô cùng thê thảm chém giết
 12. Chương 12: Hấp thu linh dược
 13. Chương 13: Thực lực tăng lên
 14. Chương 14: Khảo thí thực lực
 15. Chương 15: Giận dữ ra tay
 16. Chương 16: Đánh cuộc
 17. Chương 17: Thối Thể Đan
 18. Chương 18: Đánh đâu thắng đó
 19. Chương 19: Nguyện thua cuộc
 20. Chương 20: Luận bàn
 21. Chương 21: Lang Đao tiểu đội
 22. Chương 22: Nguyên Linh Ngọc
 23. Chương 23: Bạo Hùng quyền pháp
 24. Chương 24: Ba chiêu bại địch
 25. Chương 25: Không thể coi thường
 26. Chương 26: Núi rừng chém giết
 27. Chương 27: Trợ Lý Giáo Quan
 28. Chương 28: Tranh phong đối lập nhau
 29. Chương 29: Không chút nào yếu thế
 30. Chương 30: Lô Giáo Quan
 31. Chương 31: Ra ngoài ý định
 32. Chương 32: Tấn cấp Luyện tủy
 33. Chương 33: Quán chủ xử phạt
 34. Chương 34: Thanh Lâm trấn
 35. Chương 35: Đại Lực Ma Viên
 36. Chương 36: Hiểm cảnh
 37. Chương 37: Quyết đấu đỉnh cao
 38. Chương 38: Nhịp điệu chiến đấu
 39. Chương 39: Yêu Linh Chu Quả
 40. Chương 40: Bí tịch
 41. Chương 41: Bại hoại
 42. Chương 42: Thú triều
 43. Chương 43: Chiến Tam Chuyển Chân Võ Giả
 44. Chương 44: Hóa Phàm Cảnh cường giả
 45. Chương 45: Thu hoạch
 46. Chương 46: Tu luyện
 47. Chương 47: Sinh tử đấu
 48. Chương 48: Sinh tử khế ước
 49. Chương 49: Đại Ngọc Trấn Uy Chưởng
 50. Chương 50: Ngọc nát đá tan
 51. Chương 51: Khiếp sợ toàn trường
 52. Chương 52: Giật mình giáo quan
 53. Chương 53: Khảo thí
 54. Chương 54: Thiên tài
 55. Chương 55: Cơ sở nguyên lực tu luyện pháp
 56. Chương 56: Khắp nơi khiếp sợ
 57. Chương 57: Bi phẫn đan xen
 58. Chương 58: Lưu gia kiện lên cấp trên
 59. Chương 59: Tấm lòng cha mẹ
 60. Chương 60: Kinh người biến hóa