Võ Đạo Bá Chủ (Convert)

 • Mô Tả
  Người có tam hồn thất phách, bảy phách tráng, có thể vật lộn giao long; tam hồn thăng, nhưng tay hái nhật nguyệt!

  Thiếu niên La Phong si tình ba năm, lại đổi lấy vô tình phản bội! Đoạt xá dung hợp về sau, hắn thân có năm hồn mười bốn phách, thành là thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt, mang theo bá đạo chi thế, quét ngang hoàn vũ bát hoang!
  Tên tiếng trung: 武道霸主 - http://chuangshi.qq.com/bk/xh/421661.html
  Click để mở rộng...
  Người có tam hồn thất phách, bảy phách tráng, có thể vật lộn giao long; tam hồn thăng, nhưng tay hái nhật nguyệt! Thiếu niên La Phong si tình ba năm, lại đổi lấy vô tình phản bội! Đoạt xá dung hợp về sau, hắn thân có năm hồn mười bốn phách, thành là thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt, mang theo bá đạo chi thế, quét ngang hoàn vũ bát hoang! Tên tiếng trung: 武道霸主 - http://chuangshi.qq.com/bk/xh/421661.html

Danh Sách Chương:

 1. Chương 2: Một quyền oai
 2. Chương 3: Hổ Khiếu Quyền
 3. Chương 4: 1,500 cân sức lực lớn !
 4. Chương 5: Xấu xí không là của ngươi sai
 5. Chương 6: Dạy ngươi hai chiêu
 6. Chương 7: La Phong thắng , một bồi mười !
 7. Chương 8: Ném đi vạn kim
 8. Chương 9: Ngươi thua rồi !
 9. Chương 10: Hậu thiên thiên tài
 10. Chương 11: Phất to
 11. Chương 12: Đằng Long Bộ
 12. Chương 13: Đệ nhất yêu nghiệt
 13. Chương 14: Sợ vãi tè rồi
 14. Chương 15: Mỹ nữ tiểu đội trưởng tới tìm ta
 15. Chương 16: Trừng phạt mỹ nữ tiểu đội trưởng
 16. Chương 17: Song Song đột phá
 17. Chương 18: Rác rưởi không bằng
 18. Chương 19: Sấm Vương giải thi đấu
 19. Chương 20: Hổ Phách Đao
 20. Chương 21: Anh hùng xuất thiếu niên
 21. Chương 22: Trọng Nhạc Đao Pháp
 22. Chương 23: Ba chiêu giết cuồng mãng
 23. Chương 24: Một quyền chiến thắng
 24. Chương 25: Tam đại thiên tài
 25. Chương 26: Đánh tới sảng khoái mới thôi
 26. Chương 27: Một quyền câm miệng
 27. Chương 28: Muốn gán tội cho người khác
 28. Chương 29: Thắng tùy ngươi
 29. Chương 30: Thập đại Sấm Vương kim tọa
 30. Chương 31: Kinh sợ toàn trường
 31. Chương 32: Đoạn ngươi tứ chi !
 32. Chương 33: Lưu manh
 33. Chương 34: Kinh người hắc mã
 34. Chương 35: Muốn học không? Ta dạy cho ngươi !
 35. Chương 36: Đệ nhất Sấm Vương
 36. Chương 37: Lão thất phu
 37. Chương 38: Thiên Sát Đao Pháp
 38. Chương 39: Bất ngờ khiêu chiến
 39. Chương 40: Các ngươi cùng tiến lên
 40. Chương 41: Trong vòng ba chiêu
 41. Chương 42: Một tháng ước hẹn
 42. Chương 43: Sát cơ
 43. Chương 44: Thần Dũng Cảnh , con mắt có thể giết người
 44. Chương 45: Ba ba ba ...
 45. Chương 46: Dùng ánh mắt giết chết ngươi
 46. Chương 47: Dưới một người , trên vạn người !
 47. Chương 48: Lý gia nhị thiếu
 48. Chương 49: Phải thua không thể nghi ngờ !
 49. Chương 50: Huynh đệ đồng tâm
 50. Chương 51: Giáo huấn chó điên
 51. Chương 52: Hái hoa tặng đẹp
 52. Chương 53: Chỉ điểm ngươi mấy chiêu
 53. Chương 54: Trục xuất gia tộc !
 54. Chương 55: Thẳng thắn cưới nàng
 55. Chương 56: Trữ Vật Giới Chỉ
 56. Chương 57: Con bất hiếu
 57. Chương 58: 101 vạn lạng
 58. Chương 59: Câu tâm đấu phú
 59. Chương 60: Còn có cao hơn sao?
 60. Chương 61: Quý khách