Về Đi Anh, Nơi Đây Em Vẫn Đợi

  • Mô Tả
    Nội Dung Truyện : Về Đi Anh, Nơi Đây Em Vẫn ĐợiPhần 2 của Anh chọn ai? Siêu mẫu hay OsinCâu chuyện tình buồn giữa đại ca của Đại Bàng Đen và cô bé mồ côi…- Anh à? Anh nói xem? Thế gian có bao nhiêu người…Tại sao mình lại tìm thấy nhau?- Bởi vì em thuộc về anh…em là của anh…- Không phải…là vì anh là của em…anh thuộc về em- Ừ, bởi vì ta thuộc về nhau!!!P/S: Porcupine & Duck Family
    Click để mở rộng...
    Nội Dung Truyện : Về Đi Anh, Nơi Đây Em Vẫn ĐợiPhần 2 của Anh chọn ai? Siêu mẫu hay OsinCâu chuyện tình buồn giữa đại ca của Đại Bàng Đen và cô bé mồ côi…- Anh à? Anh nói xem? Thế gian có bao nhiêu người…Tại sao mình lại tìm thấy nhau?- Bởi vì em thuộc về anh…em là của anh…- Không phải…là vì anh là của em…anh thuộc về em- Ừ, bởi vì ta thuộc về nhau!!!P/S: Porcupine & Duck Family