Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

 • Mô Tả
  Trong truyện của mình có 2 dạng pháp sư: Thuần Sư và Diệt Sư. Mỗi pháp sư có 3 mức, mỗi mức có 10 cấp, đc chia ra như sau:

  Thuần Sư: Hạ Khí pháp sư, Trung Thuần pháp sư, Thần Đế pháp sư

  Diệt Sư: Hạ liệt pháp sư, Trung Vương pháp sư, Thượng Tôn pháp sư

  Nếu đạt đc cấp 9 của mức Thượng Tôn/Thần Đế pháp sư, người luyện sẽ trường sinh bất tử

  Nếu đạt đến cấp 10 của mức Thượng Tôn/Thần Đế pháp sư, người luyện sẽ trường sinh bất lão
  Click để mở rộng...
  Trong truyện của mình có 2 dạng pháp sư: Thuần Sư và Diệt Sư. Mỗi pháp sư có 3 mức, mỗi mức có 10 cấp, đc chia ra như sau: Thuần Sư: Hạ Khí pháp sư, Trung Thuần pháp sư, Thần Đế pháp sư Diệt Sư: Hạ liệt pháp sư, Trung Vương pháp sư, Thượng Tôn pháp sư Nếu đạt đc cấp 9 của mức Thượng Tôn/Thần Đế pháp sư, người luyện sẽ trường sinh bất tử Nếu đạt đến cấp 10 của mức Thượng Tôn/Thần Đế pháp sư, người luyện sẽ trường sinh bất lão

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Trương Tuyết
 2. Chương 2: Đoạn Gia
 3. Chương 3: Sinh Thần
 4. Chương 4: Nhẫn Ngọc
 5. Chương 5: Ám Sát
 6. Chương 6: Quyết Đấu
 7. Chương 7: Tiểu Quái
 8. Chương 8: Nương Tử
 9. Chương 9: Dạo Phố
 10. Chương 10: Tình Thâm Nghĩa Trọng
 11. Chương 11: Săn Yêu
 12. Chương 12: Lão Nhân
 13. Chương 13: Khuynh Vũ
 14. Chương 14: Tra Tấn
 15. Chương 15: Mẫu Thân
 16. Chương 16: Báu Vật
 17. Chương 17: Hài Nhi
 18. Chương 18: Kỳ Đan
 19. Chương 19: Khởi Hành
 20. Chương 20: Đụng Độ Hắc Long
 21. Chương 21: Chiến Thắng
 22. Chương 22: Thạch Phòng
 23. Chương 23: Gặp Gỡ
 24. Chương 24: Bảo Vật
 25. Chương 25: Hôn Lễ
 26. Chương 26: Trưởng Thành
 27. Chương 27: Bắt Đầu
 28. Chương 28: Giao Tình
 29. Chương 29: Rắc Rối
 30. Chương 30: Gặp Lại Cố Nhân
 31. Chương 31: Tấm Lòng
 32. Chương 32: Giao Ước
 33. Chương 33: Cảm Tình
 34. Chương 34: Tu Luyện
 35. Chương 35: Sát Hạch (1)
 36. Chương 36: Sát Hạch (2)
 37. Chương 37: Hạ Thủ (1)
 38. Chương 38: Hạ Thủ (2)
 39. Chương 39: Hạ Thủ (3)
 40. Chương 40: Nghịch Thiên Tình Ái
 41. Chương 41: Hạ Thủ (4)
 42. Chương 42: Quyết Chiến (1)
 43. Chương 43: Quyết Chiến (2)
 44. Chương 44: Quyết Chiến (3)
 45. Chương 45: Mái Ấm
 46. Chương 46: Sum Vầy
 47. Chương 47: Oán Hận
 48. Chương 48: Định Mệnh
 49. Chương 49: Đớn Đau
 50. Chương 50: Kinh Thiên Động Địa
 51. Chương 51: Mất Trí Nhớ
 52. Chương 52: Suy Tính
 53. Chương 53: Hoàng My
 54. Chương 54: Giọng Ca Yên Chi
 55. Chương 55: Giải Cứu Lãnh Gia
 56. Chương 56: Thẳng Tiến Nguyệt Dạ Quốc
 57. Chương 57: Lưu Ly
 58. Chương 58: Bí Ẩn
 59. Chương 59: Bói Tình Duyên
 60. Chương 60: Lo Lắng