Tùy Thân Anh Hùng Sát (Convert)

 • Mô Tả
  Xuyên qua đến dị giới Trịnh Minh, bên người mang một bộ anh hùng bài, chỉ cần có đầy đủ danh vọng trị, là có thể cho gọi ra những này anh hùng bài bên trong anh hùng:

  Mượn những này anh hùng sức mạnh, ngươi có thể giương đao cưỡi ngựa, ngươi có thể vượt nóc băng tường, ngươi có thể đánh ra Thiên Ngoại Phi Tiên , tương tự cũng có thể để cho ngươi ma lâm Thiên Địa!

  Đương nhiên, Ngự Kiếm Cửu Thiên trên, chém Ma Thiên cũng không là giấc mơ, chính là hóa thân Thái Cổ Kim Ô, Phần Thiên Chử Hải, cũng không phải là không thể được. . .

  ....
  Tên tiếng trung: 随身英雄杀 - http://www.piaotian.net/bookinfo/7/7689.html
  Click để mở rộng...
  Xuyên qua đến dị giới Trịnh Minh, bên người mang một bộ anh hùng bài, chỉ cần có đầy đủ danh vọng trị, là có thể cho gọi ra những này anh hùng bài bên trong anh hùng: Mượn những này anh hùng sức mạnh, ngươi có thể giương đao cưỡi ngựa, ngươi có thể vượt nóc băng tường, ngươi có thể đánh ra Thiên Ngoại Phi Tiên , tương tự cũng có thể để cho ngươi ma lâm Thiên Địa! Đương nhiên, Ngự Kiếm Cửu Thiên trên, chém Ma Thiên cũng không là giấc mơ, chính là hóa thân Thái Cổ Kim Ô, Phần Thiên Chử Hải, cũng không phải là không thể được. . . .... Tên tiếng trung: 随身英雄杀 - http://www.piaotian.net/bookinfo/7/7689.html

Danh Sách Chương:

 1. Chương 2: Tất cả từ em bé nắm lên
 2. Chương 3: Thiếu niên tình cảm
 3. Chương 4: Ác độ không đủ dùng sức đánh
 4. Chương 5: Kích hoạt
 5. Chương 6: Chuyện tốt thành đôi
 6. Chương 7: Cơ sở bài
 7. Chương 8: Tùy cơ bài
 8. Chương 9: Lưu Tinh Đao
 9. Chương 10: Quay đầu trở lại
 10. Chương 11: Tam tôn tử
 11. Chương 12: Khiếp sợ
 12. Chương 13: Yêu chiến
 13. Chương 14: Lấy thương đổi thương
 14. Chương 15: Dược Vương các
 15. Chương 16: Dùng dao mổ trâu giết gà
 16. Chương 17: Sơn thủy một chiêu kiếm
 17. Chương 18: Xuất kỳ bất ý
 18. Chương 19: Lòng dạ độc ác
 19. Chương 20: Kéo tơ bóc kén
 20. Chương 21: Cửu Chấn Phá Sơn
 21. Chương 22: Dự mưu
 22. chương 23: Nam nhi làm hoành hành
 23. Chương 24: Lúc nên xuất thủ liền ra tay
 24. Chương 25: Còn trẻ ngông cuồng
 25. Chương 26: Khoái ý ân cừu
 26. Chương 27: Quét ngang
 27. Chương 28: Mãnh Hổ tam sát
 28. Chương 29: Bạch Sát Thủ
 29. Chương 30: Lão Hổ không phát uy khi ta là mèo ốm
 30. Chương 31: Màu vàng danh vọng trị
 31. Chương 32: Da mặt dày có thể ăn thịt
 32. Chương 33: Bích Huyết Đàm
 33. Chương 34: Tầm Sơn Tham Thủy
 34. Chương 35: Nguyên Chung nhũ
 35. Chương 36: Đánh lén
 36. Chương 37: Lô Hưng Phách
 37. Chương 38: Không thể quá tiêu sái
 38. Chương 39: Phá vòng vây
 39. Chương 40: Không nỡ hài tử đánh không được sói
 40. Chương 41: Bạch Mã trường thương
 41. Chương 42: Anh hùng nên như vậy
 42. Chương 43: Nam nhi tốt
 43. Chương 44: Máu đang thiêu đốt
 44. Chương 45: Truy Hồn Thủ
 45. Chương 46: Mã đạp thiên hạ
 46. Chương 47: Minh thiếu
 47. Chương 48: Cùng gian tặc liều mạng
 48. Chương 49: Danh vọng tăng lên dữ dội
 49. Chương 50: Cầu Hạt
 50. Chương 51: Thái Cổ Kim Ô
 51. Chương 52: Phá tan Đan Điền
 52. Chương 53: Chu Đồng
 53. Chương 54: Hỗn Nguyên thiết tí
 54. Chương 55: Minh thiếu chỉ điểm
 55. Chương 56: Cửu kính như long
 56. Chương 57: Phủ Võ Viện
 57. Chương 58: Long Lân hung lư
 58. Chương 59: ngươi là món đồ gì
 59. Chương 60: Không coi bề trên ra gì
 60. Chương. 61: Thập Tam Quyền