Tửu Thần (Âm Dương Miện)

 • Mô Tả
  Nội Dung Truyện : Tửu Thần (Âm Dương Miện)Nguồn: banlonghoi.com
  Thể loại: Tiên hiệp, Dị giới

  Thế giới của Đường Gia Tam Thiếu (Đ3) luôn huyền ảo, diễm lệ và tràn ngập sự sáng tạo. Từ Trù Sư ( Băng Hỏa Ma Trù ) đến Nhạc Sư ( Cầm Đế ), Hồn Sư ( Đấu La Đại Lục ), với sức sáng tạo tựa như vô tận của mình, Đ3 đã đưa người đọc từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

  Sau khi hoàn thành siêu phẩm Đấu La Đại Lục thì Đường Gia Tam Thiếu đã bắt tay ngay vào bộ truyện mới có tên Âm Dương Miện. Trong hơn 6 năm cầm bút của mình, có lẽ đây là tác phẩm mà Đ3 đã dành nhiều tâm sức nhất. Để chuẩn bị cho Âm Dương Miện thì trong suốt thời gian viết Đấu La, tác giả đã đi rất nhiều nơi để thu thập các loại tài liệu, lấy âm dương, ngũ hành, thiên can và ma huyễn cùng kết hợp lại để tạo nên một tân thế giới kỳ huyễn thú vị và tràn ngập sự sáng tạo với một chức nghiệp mới : Phẩm Tửu Sư

  Xin mời các độc giả đón xem sự đản sanh của một tân tuyệt đại thần tác : Âm Dương Miện
  Click để mở rộng...
  Nội Dung Truyện : Tửu Thần (Âm Dương Miện)Nguồn: banlonghoi.com Thể loại: Tiên hiệp, Dị giới Thế giới của Đường Gia Tam Thiếu (Đ3) luôn huyền ảo, diễm lệ và tràn ngập sự sáng tạo. Từ Trù Sư ( Băng Hỏa Ma Trù ) đến Nhạc Sư ( Cầm Đế ), Hồn Sư ( Đấu La Đại Lục ), với sức sáng tạo tựa như vô tận của mình, Đ3 đã đưa người đọc từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau khi hoàn thành siêu phẩm Đấu La Đại Lục thì Đường Gia Tam Thiếu đã bắt tay ngay vào bộ truyện mới có tên Âm Dương Miện. Trong hơn 6 năm cầm bút của mình, có lẽ đây là tác phẩm mà Đ3 đã dành nhiều tâm sức nhất. Để chuẩn bị cho Âm Dương Miện thì trong suốt thời gian viết Đấu La, tác giả đã đi rất nhiều nơi để thu thập các loại tài liệu, lấy âm dương, ngũ hành, thiên can và ma huyễn cùng kết hợp lại để tạo nên một tân thế giới kỳ huyễn thú vị và tràn ngập sự sáng tạo với một chức nghiệp mới : Phẩm Tửu Sư Xin mời các độc giả đón xem sự đản sanh của một tân tuyệt đại thần tác : Âm Dương Miện

Danh Sách Chương:

 1. Tập 1: Âm dương ma sư Chương thứ nhất: Liệt Diễm Phần Tình [thượng].
 2. Chương thứ nhất: Liệt Diễm Phần Tình [hạ].
 3. Chương hai: Một thế hệ rượu thần (Thượng)
 4. Chương 02 Một đời Tửu Thần (hạ)
 5. Chương 03 Ma sư (Thượng)
 6. Chương 03 Ma sư (Hạ)
 7. Chương 4: Âm Dương Ma Sư(Thượng)
 8. Chương 04 Âm Dương Ma Sư (Hạ)
 9. Chương 05 Âm Dương cân bằng (Thượng)
 10. Chương 05 Âm Dương cân bằng (Hạ)
 11. Chương 06 Buổi lễ khai giảng đặc biệt (Thượng)
 12. Chương 06 Buổi lễ khai giảng đặc biệt (Hạ)
 13. Chương 07 Hạ Thiên lão sư (Thượng)
 14. Chương 07 Hạ Thiên lão sư (Hạ)
 15. Chương 08 Buổi học đầu tiên (Thượng)
 16. Chương 08 Buổi học đầu tiên (Hạ)
 17. Chương 09 Dương miện và Âm miện (Thượng)
 18. Chương 09 Dương miện và Âm miện (Hạ)
 19. Chương 10 Nhất cấp Bính Đinh Song Hỏa học đồ (Thượng)
 20. Chương 10 Nhất cấp Bính Đinh Song Hỏa học đồ (Hạ)
 21. Chương 11 Toàn phương vị vô định truyền tống quyển trục (Thượng)
 22. Chương 11 Toàn phương vị vô định truyền tống quyển trục (Hạ)
 23. Chương 12 Hồng Liên Xuất Hỏa (Thượng)
 24. Chương 12 Hồng Liên Xuất Hỏa (Hạ)
 25. Chương 13 Địa tâm ‘Liệt Diễm’ (Thượng)
 26. Chương 13 Địa tâm ‘Liệt Diễm’ (Hạ)
 27. Chương 14 Hồng Liên Trên Ngực (Thượng)
 28. Chương 14 Hồng Liên Trên Ngực (Hạ)
 29. Chương 15 Ngũ cấp học đồ (Thượng)
 30. Chương 15 Ngũ cấp học đồ (Hạ)
 31. TẬP II - CỰC HẠN SONG HỎA -- Chương 16 Song hỏa đồng tu (Thượng)
 32. Chương 16 Song hỏa đồng tu (Hạ)
 33. Chương 17 Cực hạn song hỏa (Thượng)
 34. Chương 17 Cực hạn song hỏa (Hạ)
 35. Chương 18 Khảo hạch cuối kỳ (Thượng)
 36. Chương 18 Khảo hạch cuối kỳ (Hạ)
 37. Chương 19 Sơ ngộ Chúc Thiên (Thượng)
 38. Chương 19 Sơ ngộ Chúc Thiên (Hạ)
 39. Chương 20 Thập cấp Bính Đinh Song Hỏa hệ Học đồ (Thượng)
 40. Chương 20 Thập cấp Bính Đinh Song Hỏa hệ Học đồ (Hạ)
 41. Chương 21 Ngưng tụ âm dương miện (Thượng)
 42. Chương 21 Ngưng tụ âm dương miện (Hạ)
 43. Chương 22 Nhất quan (Thượng)
 44. Chương 22 Nhất quan (Hạ)
 45. Chương 23 Song sinh quân vương (Thượng)
 46. Chương 23 Song sinh quân vương (Hạ)
 47. Chương 24 Bỗng nhiên nổi tiếng (Thượng)
 48. Chương 24 Bỗng nhiên nổi tiếng (Hạ)
 49. Chương 25 Chuẩn khảo chứng (Thượng)
 50. Chương 25 Chuẩn khảo chứng (Hạ)
 51. Chương 26 Tiểu nhân âm độc (Thượng)
 52. Chương 26 Tiểu nhân âm độc (Hạ)
 53. Chương 27 Ma kỹ của hai đại quân vương (Thượng)
 54. Chương 27 Ma kỹ của hai đại quân vương (Hạ)
 55. Chương 28 Cơ hội ngàn lần tiến hóa (Thượng)
 56. Chương 28 Cơ hội ngàn lần tiến hóa (Hạ)
 57. Chương 29 Chín ngày địa ngục (Thượng)
 58. Chương 29 Chín ngày địa ngục (Hạ)
 59. Chương 30 Mục tiêu, Phong Sương sơn mạch (Thượng)
 60. Chương 30 Mục tiêu, Phong Sương sơn mạch (Hạ)