Tử Thiên Thần

 • Mô Tả
  Nội Dung Truyện : Tử Thiên Thần- Xương Uy: Người thừa kế đầy triển vọng của tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới. 18 tuổi, văn võ song toàn, dung nhan tuyệt đỉnh, chỉ mỗi tội hơi… lãnh cảm một tí.- Huệ Nha: Một cô gái đầy bí ẩn, không rõ lai lịch xuất xứ. Khoảng 16 tuổi, mang vẻ đẹp đến xao xuyến lòng người, nhưng… lạnh lùng còn hơn cả băng đá. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở trong… đường hầm thời gian! Và rồi… …họ đã được đưa tới thế giới của… 600 năm sau, năm 2616! Nhưng!! Trái đất khi ấy đã hoàn toàn đổi khác!
  Click để mở rộng...
  Nội Dung Truyện : Tử Thiên Thần- Xương Uy: Người thừa kế đầy triển vọng của tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới. 18 tuổi, văn võ song toàn, dung nhan tuyệt đỉnh, chỉ mỗi tội hơi… lãnh cảm một tí.- Huệ Nha: Một cô gái đầy bí ẩn, không rõ lai lịch xuất xứ. Khoảng 16 tuổi, mang vẻ đẹp đến xao xuyến lòng người, nhưng… lạnh lùng còn hơn cả băng đá. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở trong… đường hầm thời gian! Và rồi… …họ đã được đưa tới thế giới của… 600 năm sau, năm 2616! Nhưng!! Trái đất khi ấy đã hoàn toàn đổi khác!

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Mùi hương
 2. Chương 2: Phố mưa
 3. Chương 3: Thiên hà
 4. Chương 4: Hỗn chiến
 5. Chương 5: Chiến binh
 6. Chương 6: Y tuyết
 7. Chương 7: Kẻ phản bội dễ thương
 8. Chương 8: Hiên hạ
 9. Chương 9: Sắc kế
 10. Chương 10-1: HAINIIDO (Phần 1)
 11. Chương 10-2: HAINIIDO (Phần 2)
 12. Chương 11-1: Giám sát (Phần 1)
 13. Chương 11-2: Giám sát (Phần 2)
 14. Chương 12-1: THIÊN THẦN và TỬ THẦN (Phần 1)
 15. Chương 12-2: THIÊN THẦN và TỬ THẦN (Phần 2)
 16. Chương 13-1: Thảm họa (Phần 1)
 17. Chương 13-2: Thảm họa (Phần 2)
 18. Chương 14-1: Irivy (Phần 1)
 19. Chương 14-2: Irivy (Phần 2)
 20. Chương 15-1: Hy Ca (Phần 1)
 21. Chương 15-2: Hy Ca (Phần 2)
 22. Chương 16-1: Thương thảo (Phần 1)
 23. Chương 16-2: Thương thảo (Phần 2)
 24. Chương 17-1: Đêm thanh (Phần 1)
 25. Chương 17-2: Đêm thanh (Phần 2)
 26. Chương 17-3: Đêm thanh (Phần 3)
 27. Chương 18-1: Tử chiến (I)
 28. Chương 18-2: Tử chiến (II)
 29. Chương 18-3: Tử chiến (III)
 30. Chương 18 - Tử chiến (IV)
 31. Chương 19 - Hoa Tiên (I)
 32. Chương 19 - Hoa Tiên (II)
 33. Chương 20 - Bí mật của Xương Uy (I)
 34. Chương 20 - Bí mật của Xương Uy (II)
 35. Chương 20 - Bí mật của Xương Uy (III)
 36. Chương 21 - Diệt trùm (I)
 37. Chương 21 - Diệt trùm (II)
 38. Chương 21 - Diệt trùm (IV)
 39. Chương 21 - Diệt trùm (V)
 40. Chương 22 - Huy Am (I)
 41. Chương 22 - Huy Am (II)
 42. Chương 22 - Huy Am (III)
 43. Chương 22 - Huy Am (IV)
 44. Chương 22 - Huy Am (V)
 45. Chương 23 - Đường tới Illen (I)
 46. Chương 23 - Đường tới Illen (II)
 47. Chương 23 - Đường tới Illen (III)
 48. Chương 23 - Đường tới Illen (IV)
 49. Chương 24 - Nhiên Sa và Nhan Vy (I)
 50. Chương 24 - Nhiên Sa và Nhan Vy (II)
 51. Chương 24 - Nhiên Sa và Nhan Vy (III)
 52. Chương 24 - Nhiên Sa và Nhan Vy (IV)
 53. Chương 25 - Chung kết (I)
 54. Chương 25 - Chung kết (II)
 55. Chương 25 - Chung kết (III)
 56. Chương 25 - Chung kết (IV)
 57. Chương 25 - Chung kết (V)
 58. Chương 25 - Chung kết (VI)
 59. Chương 26 - Năng lượng thiêng (I)
 60. Chương 26 - Năng lượng thiêng (II)