Trọng Sinh Chi Siêu Phàm Nhập Thánh (Convert)

 • Mô Tả
  Vũ trụ mịt mờ, nhân loại ở trong chiến tranh bại bởi dị tộc. Sống lại hai trăm năm trước lâm sâm có thể không ngăn cơn sóng dữ, sửa loài người số phận ni. Đây là một đời kiêu hùng quật khởi sử! ! ! Đây là nhất bộ chinh chiến huyết lệ sử! ! ! Đây là một hồi loài người chấn hưng sử! ! ! Khán diễn viên quấy phong vân, cái tay vãn thiên khuynh! ! !
  Tên tiếng trung: 重生之超凡入圣 - http://www.lewenxiaoshuo.com/books/zhongshengzhichaofanrusheng/
  Click để mở rộng...
  Vũ trụ mịt mờ, nhân loại ở trong chiến tranh bại bởi dị tộc. Sống lại hai trăm năm trước lâm sâm có thể không ngăn cơn sóng dữ, sửa loài người số phận ni. Đây là một đời kiêu hùng quật khởi sử! ! ! Đây là nhất bộ chinh chiến huyết lệ sử! ! ! Đây là một hồi loài người chấn hưng sử! ! ! Khán diễn viên quấy phong vân, cái tay vãn thiên khuynh! ! ! Tên tiếng trung: 重生之超凡入圣 - http://www.lewenxiaoshuo.com/books/zhongshengzhichaofanrusheng/

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Trọng sinh thiếu niên
 2. Chương 2: Cha trở về.
 3. Chương 3: Cùng học tụ hội
 4. Chương 4: Khải Duyệt tửu điếm
 5. Chương 5: Chấn động nhân tâm
 6. Chương 6: Tiểu thiên thế giới
 7. Chương 7: Thanh Ngưu Sơn
 8. Chương 8: Dưới nền đất cung điện
 9. Chương 9: Tao ngộ
 10. Chương 10: Thoát thân
 11. Chương 11: Trúc cơ
 12. Chương 12: Đại Mộng bí quyết
 13. Chương 13: Côn Lôn khai giảng
 14. Chương 14: Phong vân hội tụ
 15. Chương 15: Sừng sững Côn Lôn
 16. Chương 16: Sơ hiển tài hoa
 17. Chương 17: Thông qua khảo hạch
 18. Chương 18: Khóa thứ nhất
 19. Chương 19: Uy tín
 20. Chương 29: Ước chiến
 21. Chương 21: Tin tức truyền ra
 22. Chương 22: Nguyệt hạ đãi chiến
 23. Chương 23: Một kiếm
 24. Chương 24: Quan hệ hữu nghị
 25. Chương 25: Tại tửu điếm
 26. Chương 26: Người quen
 27. Chương 27: Ánh trăng
 28. Chương 28: Lập xã
 29. Chương 29: Du lịch
 30. Chương 30: Du lịch 2
 31. Chương 31: Du lịch 3
 32. Chương 32: Kim Ngao phúc địa
 33. Chương 33: Kim Ngao phúc địa 2
 34. Chương 34: Kim Ngao phúc địa 3
 35. Chương 35: Trở về
 36. Chương 36: Lý Lạc Lan mời
 37. Chương 37: Kim sắc đại sảnh biểu diễn
 38. Chương 38: Lý Lạc Lan diễn dịch
 39. Chương 39: Lâm Sâm diễn dịch
 40. Chương 40: Đại sư Lâm Sâm, mưu sát
 41. Chương 41: Đi Hắc Ngục tinh
 42. Chương 42: Truy sát
 43. Chương 43: Chiến Phách Vương Long
 44. Chương 44: Rời đi
 45. Chương 45: Nhàn hạ
 46. Chương 46: Đáng sợ Hắc Quỷ
 47. Chương 47: Chiến Hắc Quỷ
 48. Chương 48: Hắc Quỷ chi thương
 49. Chương 49: Vô đề
 50. Chương 50: Học viện bài vị thi đấu buông xuống
 51. Chương 51: Bắt đầu
 52. Chương 52: Chiến
 53. Chương 53: Chiến 2
 54. Chương 54: Chiến 3
 55. Chương 55: Chiến 4
 56. Chương 56: Chiến 5
 57. Chương 57: Chiến 6
 58. Chương 58: Chiến 7
 59. Chương 59: Chiến 8
 60. Chương 60: Thoát Phàm