Trọng Khải Mạt Thế

 • Mô Tả
  Nội Dung Truyện : Trọng Khải Mạt ThếDịch giả: Trần Văn Võ, hoacailacloai, phongvohuyet, Bác Sỹ Gây MêThế giới như đã chết, nhưng sự sống vẫn tồn tại, đâu đó niềm tin vẫn kiên cường không đổi,...Ở đây, lòng người muôn mặt được hiện ra. Người mạnh, kẻ yếu, người hi vọng được che chở, người tuyệt vọng buông thả mình, lòng người ấm lạnh đâu đâu cũng có..Dừng, là địa ngục.Đi, vẫn là địa ngục....
  Click để mở rộng...
  Nội Dung Truyện : Trọng Khải Mạt ThếDịch giả: Trần Văn Võ, hoacailacloai, phongvohuyet, Bác Sỹ Gây MêThế giới như đã chết, nhưng sự sống vẫn tồn tại, đâu đó niềm tin vẫn kiên cường không đổi,...Ở đây, lòng người muôn mặt được hiện ra. Người mạnh, kẻ yếu, người hi vọng được che chở, người tuyệt vọng buông thả mình, lòng người ấm lạnh đâu đâu cũng có..Dừng, là địa ngục.Đi, vẫn là địa ngục....

Danh Sách Chương:

 1. Quyển 1 - Chương 1: Ngày tận thế
 2. Quyển 1 - Chương 2: Bạo lực đánh chết
 3. Quyển 1 - Chương 3: Săn bắt hủ thi
 4. Quyển 1 - Chương 4: Tiến Hóa giả đặc thù
 5. Quyển 1 - Chương 5: Nghiên cứu chế tạo bom
 6. Quyển 1 - Chương 6: Hoàng Kim Khuyển
 7. Quyển 1 - Chương 7: Nguy Hiểm
 8. Quyển 1 - Chương 8: Nguồn năng lượng tiến hóa nhiều tầng
 9. Quyển 1 - Chương 9: Năm lần!
 10. Quyển 1 - Chương 10: Ánh sáng cùng Tốc độ!
 11. Quyển 1 - Chương 11: Nhân vật truyền kỳ
 12. Quyển 1 - Chương 12: Súng B2
 13. Quyển 1 - Chương 13: Tàng hình
 14. Quyển 1 - Chương 14: Tình bạn
 15. Quyển 1 - Chương 15: Quần lót có thể dẫn quái
 16. Quyển 1 - Chương 16: Hỗn loạn sơ kỳ
 17. Quyển 1 - Chương 17: Cơn thịnh nộ của Lâm Siêu
 18. Quyển 1 - Chương 18: Tiến Hóa giả tự thức tỉnh
 19. Quyển 1 - Chương 19: Kẻ điều khiển hủ thi
 20. Quyển 1 - Chương 20: Kẻ tuỳ tùng đầu tiên
 21. Quyển 2 - Chương 21: Thu phục Hoàng Kim Thú (1)
 22. Quyển 2 - Chương 22: Thu phục Hoàng Kim Thú (2)
 23. Quyển 2 - Chương 23: Thu phục Hoàng Kim Thú (3)
 24. Quyển 2 - Chương 24: Đôi mắt của Thần!
 25. Quyển 2 - Chương 25: Con quỷ nhỏ!
 26. Quyển 2 - Chương 26: Ý nghĩa sâu xa của tiềm hành
 27. Quyển 2 - Chương 27: Quái vật hệ Thực Vật
 28. Quyển 2 - Chương 28: Cá sấu khổng lồ!
 29. Quyển 2 - Chương 29: Tuyệt mệnh đào vong!
 30. Quyển 2 - Chương 30: Sinh vật Hoàng Kim
 31. Quyển 2 - Chương 31: Mười hai lần, Tiến hóa vượt trội!
 32. Quyển 2 - Chương 32: Rời khỏi và Lời mời!
 33. Quyển 2 - Chương 33: Thú Hoàng Kim nhát chết nhất
 34. Quyển 2 - Chương 34: Hủ thi hệ Điện
 35. Quyển 2 - Chương 35: Di tích Khảo Nghiệm
 36. Quyển 2 - Chương 36: Chỉ số đau đớn
 37. Quyển 2 - Chương 37: Cây tiến hóa
 38. Quyển 2 - Chương 38: Trí năng khinh người
 39. Quyển 2 - Chương 39: Cá sấu Hoàng Kim
 40. Quyển 2 - Chương 40: Gấp 20 lần, sắp sửa tiến hóa
 41. Quyển 2 - Chương 41: Biến hóa Hoàng Kim
 42. Quyển 2 - Chương 42: Tiến tới, căn cứ thủ đô
 43. Quyển 2 - Chương 43: Cô cảnh sát và nhóm người may mắn sống sót
 44. Quyển 2 - Chương 44: Nội chiến và bạo loạn
 45. Quyển 2 - Chương 45: Làn sóng hủ thi tràn tới
 46. Quyển 2 - Chương 46: Tiếng kêu của người tuyệt vọng
 47. Quyển 2 - Chương 47: Trạm cứu sinh
 48. Quyển 2 - Chương 48: Bám đuôi
 49. Quyển 2 - Chương 49: Hồng lân cự xà (Rắn da đỏ khổng lồ)
 50. Quyển 2 - Chương 50: Người trong bụng rắn
 51. Quyển 2 - Chương 51: Năng lực bị động
 52. Quyển 2 - Chương 52: Chấp niệm
 53. Quyển 2 - Chương 53: Ăn thịt người
 54. Quyển 2 - Chương 54: Thức tỉnh
 55. Quyển 2 - Chương 55: Tử Thần Hắc Nguyệt
 56. Quyển 3 - Chương 56: Năng Lực doanh (1)
 57. Quyển 3 - Chương 57: Năng Lực doanh (2)
 58. Quyển 3 - Chương 58: Năng Lực doanh (3)
 59. Quyển 3 - Chương 59: Sát ý
 60. Quyển 3 - Chương 60: Giết sạch