Trở Lại Tam Quốc Chi Xưng Bá Thiên Hạ (Convert)

 • Mô Tả
  Ta là một gã điểu ty, ngẫu nhiên gian cùng bằng hữu cùng nhau xuyên qua đến Tam Quốc, đã trải qua gian nan thêm quanh co vận mệnh sau, cuối cùng cùng nhau bước lên chinh Chiến Thiên dưới con đường .
  Tên tiếng trung: 回到三国之称霸天下 - http://www.qidian.com/Book/3611931.aspx
  Click để mở rộng...
  Ta là một gã điểu ty, ngẫu nhiên gian cùng bằng hữu cùng nhau xuyên qua đến Tam Quốc, đã trải qua gian nan thêm quanh co vận mệnh sau, cuối cùng cùng nhau bước lên chinh Chiến Thiên dưới con đường . Tên tiếng trung: 回到三国之称霸天下 - http://www.qidian.com/Book/3611931.aspx

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Huynh đệ tụ hội
 2. Chương 2: Xuyên việt Tam quốc
 3. Chương 3: Nửa đường ăn cướp
 4. Chương 4: Gặp Chu Thương
 5. Chương 5: Lôi kéo quan hệ
 6. Chương 6: Thu phục Chu Thương
 7. Chương 7: Phát tài đường
 8. Chương 8: Diệu Văn tới
 9. Chương 9: Đấu giá hội
 10. Chương 10: Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ
 11. Chương 11: Hoàng Kim Giáp
 12. Chương 12: Trương Diệu Văn v S Chu Thương
 13. Chương 13: Triệu Vân tới
 14. Chương 14: Đại hiển thần uy ( thượng)
 15. Chương 15: Đại hiển thần uy (hạ)
 16. Chương 16: Thiên Long quân
 17. Chương 17: Bệnh tình nguy kịch
 18. Chương 18: Mệnh không lâu sau vậy
 19. Chương 19: Thần y Hoa Đà
 20. Chương 20: Trọng sinh
 21. Chương 21: Tiệc rượu
 22. Chương 22: Mộng
 23. Chương 23: Tuyệt thế võ công
 24. Chương 24: Thần binh ( thượng)
 25. Chương 25: Thần binh (hạ)
 26. Chương 26: Chai móng ngựa, bàn đạp
 27. Chương 27: Duyệt binh
 28. Chương 28: Điệu Hổ Ly Sơn
 29. Chương 29: Thắng lợi dễ dàng Nhữ Nam
 30. Chương 30: Khai mở thương thả lương thực
 31. Chương 31: Đi đến Lạc Dương
 32. Chương 32: Gặp trên đường đi Quách Gia
 33. Chương 33: Thái phủ
 34. Chương 34: Dưới Mã Uy
 35. Chương 35: Ban đêm xông vào Tư Đồ phủ
 36. Chương 36: Lương Tiểu Long điểm Điêu Thuyền
 37. Chương 37: Đổng Trác
 38. Chương 38: Lữ Bố mặt khác
 39. Chương 39: Loại nhỏ máy phát điện
 40. Chương 40: Bố trí chỗ ở
 41. Chương 41: Mùa thu hoạch lớn
 42. Chương 42: Có tiền dễ xử lý sự tình
 43. Chương 43: Trở thành
 44. Chương 44: Tự mình xuống bếp
 45. Chương 45: Xuyến nồi lẩu ( thượng)
 46. Chương 46: Xuyến nồi lẩu (hạ)
 47. Chương 47: Khoe khoang
 48. Chương 48: Chân tướng
 49. Chương 49: Làm nội y
 50. Chương 50: Điêu Thuyền hấp dẫn
 51. Chương 51: Hoàn toàn mới Tam quốc
 52. Chương 52: Loạn kéo
 53. Chương 53: Ly biệt
 54. Chương 54: Lợi dụ
 55. Chương 55: Xây dựng biệt thự
 56. Chương 56: Kỷ Linh xâm phạm
 57. Chương 57: Bạo Tẩu
 58. Chương 58: Ba đánh một không địch lại
 59. Chương 59: Bật hết hỏa lực
 60. Chương 60: Lấy đức thu phục người