Tối Tiên Du (Convert)

 • Mô Tả
  Chính đạo vô vi tu tâm, đạo pháp tự nhiên. Ma đạo nghịch thiên cải mệnh, nhân định thắng thiên. Tà đạo nhược nhục cường thực, người thắng làm vua.

  Tâm vi chính, tính giống như ma, đi như tà, lại đương như thế nào?

  Hết thảy đều ở tối tiên bơi.
  Click để mở rộng...
  Chính đạo vô vi tu tâm, đạo pháp tự nhiên. Ma đạo nghịch thiên cải mệnh, nhân định thắng thiên. Tà đạo nhược nhục cường thực, người thắng làm vua. Tâm vi chính, tính giống như ma, đi như tà, lại đương như thế nào? Hết thảy đều ở tối tiên bơi.

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Khu quỷ
 2. Chương 2: Chính Nhất tông
 3. Chương 3: Lịch lãm
 4. Chương 4: Thập tự chân ngôn
 5. Chương 5: Gậy ông đập lưng ông
 6. Chương 6: Hòa thuận
 7. Chương 7 : Độ khẩu
 8. Chương 8 : Dây dưa
 9. Chương 9 : Phối hợp
 10. Chương 10 : Quý thủy âm lôi
 11. Chương 11 : Khác nhau
 12. Chương 12 : Cao thấp 9 cung
 13. Chương 13 : Đoạt bảo
 14. Chương 14 : Liên Hoa Sơn
 15. Chương 15 : Giết người cướp của
 16. Chương 16 : Truyền thừa
 17. Chương 17 : Độn thổ
 18. Chương 18 : Du kích chiến
 19. Chương 19: Huyết Ảnh Giáo
 20. Chương 20: Tuyết Cơ
 21. Chương 21 : Vây công
 22. Chương 22 : Giá kiếm
 23. Chương 23 : Thái Ất thần lôi
 24. Chương 24 : Chuyện cũ (trên)
 25. Chương 25 : Chuyện cũ (hạ)
 26. Chương 26 : Bảo ra
 27. Chương 27 : Tạo hóa
 28. Chương 28 : Trở về núi
 29. Chương 29 : Dụ dỗ
 30. Chương 30 : Tử Đồng Môn
 31. Chương 31 : Binh bất chiến tắc nguy
 32. Chương 32 : 8 đại cao thủ
 33. Chương 33 : Bạch Hồng Kiếm
 34. Chương 34 : Tâm phù
 35. Chương 35 : Phong ba
 36. Chương 36 : Vô tâm đằng
 37. Chương 37 : Đào hoa cốc
 38. Chương 38 : Huyết ca
 39. Chương 39 : Phục ma tác
 40. Chương 40 : Tính sổ
 41. Chương 41 : Trấn Thiên Quan
 42. Chương 42 : Trấn Thiên Quan trong
 43. Chương 43 : Bắt cóc
 44. Chương 44 : Nam Cung Vô Hận
 45. Chương 45 : Mối tình đầu
 46. Chương 46 : 10 kị
 47. Chương 47 : Yêu linh
 48. Chương 48 : Đệ nhất cao thủ
 49. Chương 49 : Ngụy trang
 50. Chương 50 : 2 khó
 51. Chương 51 : Tìm tòi trước khi hành động
 52. Chương 52 : Lý luận suông
 53. Chương 53 : Quần ẩu (trên)
 54. Chương 54 : Quần ẩu (hạ)
 55. Chương 55 : Có việc không nên làm
 56. Chương 56 : Thứu Vụ cùng vụ nhi
 57. Chương 57 : Rời đi
 58. Chương 58 : Tà thuật?
 59. Chương 59 : Càn khôn giới
 60. Chương 60 : Thiên mang