Tôi Không Phải Là Vampire,tôi Còn Hơn Vậy Nữa.

 • Mô Tả
  Một con người bình thường? Chắc chắn không phải. Một vampire? Không phải. Tôi là gì ư, tôi là hậu nhân của một gia tộc mà không một ai có thể đánh bại. Tôi không phải là vampire, tôi còn hơn vậy nữa.
  Click để mở rộng...
  Một con người bình thường? Chắc chắn không phải. Một vampire? Không phải. Tôi là gì ư, tôi là hậu nhân của một gia tộc mà không một ai có thể đánh bại. Tôi không phải là vampire, tôi còn hơn vậy nữa.

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1:namikaze Kinara
 2. Chương 2 Qua Nhật 1
 3. Chương 3
 4. Chương 4
 5. Chương 5
 6. Chương 6
 7. Chương 7 Chạm Mặt. Hiền-Ác. Bạn-Thù P2
 8. Chương 8 Bạn.1
 9. Chương 9 : Bạn .2
 10. Chương 10:bạn.3
 11. Chương 11:sức Mạnh Ánh Sáng
 12. Chương 11:sức Mạnh Ánh Sáng
 13. Chương 12:ở Chung Một Nhà
 14. Chương 13:liệu Cô Ta Có Pải Con Ng
 15. Chương 14:trò Chuyện
 16. Chương 14: Hai Con Người-Double Kami
 17. Chương 14: Hai Con Người-Double Kami
 18. Chương 15:vam Cũ-Nợ Cũ. Trận Chiến Mớ
 19. Chương 16:
 20. Chương 17:trận Thứ Nhất-Game
 21. Chương 18 - Best Gamer 1
 22. Chương 19- Best Gamer 2
 23. Chương 20 Lu Xu Bu
 24. Chương 21
 25. Chương 22
 26. Chương 23 : Em...thích...anh
 27. Chương 24 : Mưa
 28. Chương 25 : Về Nhà
 29. Chương 26 : Vũ Hội.1.
 30. Chương 27 : - Vũ Hội 2 - Lộ Mặt
 31. Chương Tiếp
 32. Chương Khảo Sát Tình Tiết Fic
 33. Chương 28 : Couple
 34. Chương 29 : Bạn Bè
 35. Chương 30 : Mộc-Thổ
 36. Chương 30-Hôn Ước
 37. Chương 31-Sân Thượng.1
 38. Chương 32-Hoảng Loạn Có Cảnh H
 39. Chương 33-Hoảng Loạn Có Cảnh H Past 2
 40. Chương 34-Dã Ngoại.1
 41. Chương 35-Dã Ngoại 2- Số 4: Xui Hay Hên
 42. Chương 36-Dã Ngoại .3
 43. Chương 37- Dã Ngoại 4_Chò Choy
 44. Chương 38 - Dã Ngoại 5_Ngày Vui Choy
 45. Chương 39 - Em Họ Của Ken
 46. Chương 40
 47. Chương 41 Đại Chiến! Kami Vs Abigai
 48. Chương 42 Đại Chiến! Kami Vs Abigail 2
 49. Chương 43 Hợp Tác -
 50. Chương 44:abigail Gặp Nguy?
 51. Chương 45 Nổi Sóng
 52. Chương 46
 53. Chương Thông Báo
 54. Chương 47-Ohara Ayamep
 55. Chương 48-Điên Loạn
 56. Chương 49-Hộ Giáp Mới.1
 57. Chương 5O
 58. Chương Tiếp
 59. Chương Tiếp
 60. Chương Tiếp