Toàn Cầu Cạnh Kỹ Tràng (Convert)

 • Mô Tả
  Đột nhiên xuất hiện toàn cầu trò chơi hóa, loài người tiến vào một cái trò chơi thời đại.

  Tang Thi du đãng, Ma Thú hoành hành, dị quái bộc phát. Trương Nghị, mơ thấy trò chơi thời đại đến cùng với phát triển, trước giờ báo trước tương lai hướng đi.

  Long Cửu tử Thao Thiết, Cửu Kiếp Kiếm hộp, ánh huỳnh quang đồng hồ quả quýt, Kiến Bang Lệnh, Kiến Thành Lệnh các loại kỳ ngộ đều ở trong tay.

  "Đây là người khác tận thế, ta Thiên Đường." Trương Nghị đứng tất cả mọi người đỉnh cao, nhìn xuống toàn bộ thế giới.
  Tên tiếng trung: 全球竞技场 - http://www.uukanshu.com/b/32552/
  Click để mở rộng...
  Đột nhiên xuất hiện toàn cầu trò chơi hóa, loài người tiến vào một cái trò chơi thời đại. Tang Thi du đãng, Ma Thú hoành hành, dị quái bộc phát. Trương Nghị, mơ thấy trò chơi thời đại đến cùng với phát triển, trước giờ báo trước tương lai hướng đi. Long Cửu tử Thao Thiết, Cửu Kiếp Kiếm hộp, ánh huỳnh quang đồng hồ quả quýt, Kiến Bang Lệnh, Kiến Thành Lệnh các loại kỳ ngộ đều ở trong tay. "Đây là người khác tận thế, ta Thiên Đường." Trương Nghị đứng tất cả mọi người đỉnh cao, nhìn xuống toàn bộ thế giới. Tên tiếng trung: 全球竞技场 - http://www.uukanshu.com/b/32552/

Danh Sách Chương:

 1. Chương 2: Phi Liêm Ma Chương Lang
 2. Chương 3: Nghề nghiệp bí ẩn —— Linh Năng Trù Sư
 3. Chương 4: Cấp bậc nghiền ép
 4. Chương 5: Lạn Nê Thú
 5. Chương 6: Lớn nhỏ mỹ nữ
 6. Chương 7: Gác chuông phó bản
 7. Chương 8: Kim đồng hồ Chiến Tướng
 8. Chương 9: Trọng Kiếm nghề nghiệp chiến sĩ chứng thực sách
 9. Chương 10: Đội ngũ thực lực tăng cường
 10. Chương 11: Đặc thù nghề nghiệp
 11. Chương 12: Cường hãn Phân Châm Pháp Sư
 12. Chương 13: cực tốc Miểu Châm Thích Khách
 13. Chương 14: Mạo hiểm 1 khắc
 14. Chương 15: Đặc thù nghề nghiệp —— Tịnh Hóa Giả
 15. Chương 16: Đại chiến gác chuông hoàng giả
 16. Chương 17: Thu hoạch lớn!
 17. Chương 18: Ngân Vũ Phi Ưng hiện thân
 18. Chương 19: Giết chết Ngân Vũ Phi Ưng
 19. Chương 20: May mắn! Tân Thủ thôn xuất hiện
 20. Chương 21: Đi tới Tân Thủ thôn
 21. Chương 22: Tân Thủ thôn mở ra, cướp kỳ ngộ
 22. Chương 23: Lớn chọn mua
 23. Chương 24: Phiếu cơm
 24. Chương 25: Tùy tiện Ngạ Lang
 25. Chương 26: Học tập kỹ năng
 26. Chương 27: 5 đại bang hội chưởng khống
 27. Chương 28: Đồng ruộng! Trồng bắt đầu
 28. Chương 29: Khiêu khích Dã Lang Bang
 29. Chương 30: Tham gia trò vui
 30. Chương 31: Sinh tử chi đấu
 31. Chương 32: Thuê dong binh
 32. Chương 33: Khiêu chiến thuê dong binh
 33. Chương 34: Quần ẩu
 34. Chương 35: Lệnh truy nã xuất hiện
 35. Chương 36: Sân đấu
 36. Chương 37: Cường hãn Mộng Ma kỵ sĩ
 37. Chương 38: Ác chiến Mộng Ma kỵ sĩ
 38. Chương 39: Giết chết Mộng Ma kỵ sĩ
 39. Chương 40: Trương gia cửa hàng bánh bao
 40. Chương 41: Săn mồi Tang Thi
 41. Chương 42: Thao Thiết thăng cấp bậc
 42. Chương 43: Mục tiêu: Cự Xỉ Cuồng Ngạc
 43. Chương 44: Liên tục mai phục
 44. Chương 45: Sủng vật Tiểu Tinh Linh —— Tiểu Hỏa Long
 45. Chương 46: Cửa hàng bánh bao tiền lời
 46. Chương 47: Bạch Lang làm ác
 47. Chương 48: Tấn công Bạch Lang
 48. Chương 49: Đoàn đội bước đầu thành lập
 49. Chương 50: Siêu cấp thịt heo thuẫn
 50. Chương 51: Truy nã điểm tác dụng
 51. Chương 52: Vì là kỹ năng mà chuẩn bị
 52. Chương 53: Nhiệm vụ sau khi hoàn thành phát hiện mới
 53. Chương 54: Phát hiện phó bản
 54. Chương 55: Trên đường đi gặp đạo tặc tiểu đội
 55. Chương 56: Giá trị mười vạn Thần Ma tiền đồng tình báo
 56. Chương 57: Bang hội thành lập tình báo
 57. Chương 58: Mới Tang Thi nguy cơ
 58. Chương 59: Mời
 59. Chương 60: Công khai hội nghị
 60. Chương 61: Thanh trừ hành động bắt đầu