Tớ Sẽ Đợi Cậu Trở Về [Exo Fanfic]

  • Mô Tả
    GTNV:Lee Eun Bi (nó)Park Chanyeol (cậu)Nguyễn Mai Phương (Soo Young)Và các thành viên nhóm Exo. (phần này khỏi giới thiệu.Tóm tắt truyện:........................................................................................................ĐỌC ĐI THÌ BIẾT..................................................................................^^.........:))))) :DDDD
    Click để mở rộng...
    GTNV:Lee Eun Bi (nó)Park Chanyeol (cậu)Nguyễn Mai Phương (Soo Young)Và các thành viên nhóm Exo. (phần này khỏi giới thiệu.Tóm tắt truyện:........................................................................................................ĐỌC ĐI THÌ BIẾT..................................................................................^^.........:))))) :DDDD