Tiên Vũ Thế Giới Đại Phản Phái (Convert)

 • Mô Tả
  BOSS là bằng hữu ! Nhân vật chính là kẻ địch ! Nữ chủ khắc tinh ! Chung cực nhân vật phản diện! Cổ tiêu ở thế giới bất đồng trung xuyên qua, nhân vật phản diện nghịch tập, giết chết diễn viên, bắt được nữ chủ phương tâm!
  P/S : AI thích đọc truyện nhân vật thuộc loại "bò giống " thì mại zô ....!!!
  Click để mở rộng...
  BOSS là bằng hữu ! Nhân vật chính là kẻ địch ! Nữ chủ khắc tinh ! Chung cực nhân vật phản diện! Cổ tiêu ở thế giới bất đồng trung xuyên qua, nhân vật phản diện nghịch tập, giết chết diễn viên, bắt được nữ chủ phương tâm! P/S : AI thích đọc truyện nhân vật thuộc loại "bò giống " thì mại zô ....!!!

Danh Sách Chương:

 1. Chương 2: Trong mộng chẳng biết thân phận là khách
 2. Chương 3: Xuyên Việt Giả cũng không phải dễ làm!
 3. Chương 4: Tình Báo buôn lậu Mã Nhưỡng
 4. Chương 5: Không giải thích được Ma Tinh
 5. Chương 6: Chiếu Kiếm Trai Đại Đệ Tử
 6. Chương 7: Ly khai Vệ Quốc đi Triệu Quốc
 7. Chương 8: Cáo biệt các sư huynh đệ!
 8. Chương 9: Mới tới Triệu Quốc
 9. Chương 10: Danh chấn Hàm Đan
 10. Chương 11: Mới gặp gỡ Cự Lộc Hầu Triệu Mục
 11. Chương 12: Đến từ Triệu Mục mượn hơi
 12. Chương 13: Triệu Nhã
 13. Chương 14: Người đúng Hàm Đan ngày
 14. Chương 15: Liêm Pha cùng Lý Mục
 15. Chương 16: Bạch Khởi thịt
 16. Chương 17: Sát Cơ tứ phía giữa ly khai Triệu Quốc
 17. Chương 18: Liêm Pha Lý Mục phái tới Truy Binh
 18. Chương 19: Trường Bình Chi Chiến Người sống sót
 19. Chương 20: Thân chịu trọng thương, ly khai Triệu Quốc
 20. Chương 21: Hiểm tử nhưng vẫn còn sống giữa Nhất Tuyến Sinh Cơ
 21. Chương 22: Cùng Phượng Phỉ sơ lần gặp gỡ
 22. Chương 23: Cùng Phượng Phỉ ước hẹn (20 tấm đề cử tăng thêm)
 23. Chương 24: Bái kiến Tín Lăng Quân (30 tấm đề cử tăng thêm)
 24. Chương 25: Địch nhân quyết định (40 tấm đề cử tăng thêm)
 25. Chương 26: Mới gặp gỡ Kỷ Yên Nhiên (50 tấm đề cử tăng thêm)
 26. Chương 27: An Ly Vương
 27. Chương 28: Không có hảo ý An Ly Vương
 28. Chương 29: Kỷ Yên Nhiên đề nghị
 29. Chương 30: Nhược tiểu chính là Hàn Kiệt
 30. Chương 31: Nhã Hồ Tiểu Trúc
 31. Chương 32: Kỷ Yên Nhiên Việt Nữ Kiếm Pháp
 32. Chương 33: Học tập Việt Nữ Kiếm Pháp
 33. Chương 34: Tài Nữ truyền nghề (90 đề cử tăng thêm)
 34. Chương 35: Cáo Biệt Tín Lăng Quân
 35. Chương 36: Bình tĩnh ở dưới Sát Cơ
 36. Chương 37: Hiêu Ngụy Mưu đột kích
 37. Chương 38: Từ từ xoay Chiến Cục
 38. Chương 39: Đánh bại Mã Tặc
 39. Chương 40: Đánh chết Hiêu Ngụy Mưu
 40. Chương 41: Loạn Thế bi ai
 41. Chương 42: Hậu trường hắc thủ
 42. Chương 43: Mới tới Tề Quốc thấy Điền Đan
 43. Chương 44: Cùng Biên Đông Sơn ước chiến
 44. Chương 45: Tắc Hạ Học Cung mới gặp gỡ Biên Đông Sơn
 45. Chương 46: Đánh bại Biên Đông Sơn
 46. Chương 47: Đến từ Tào Thu Đạo triệu kiến!
 47. Chương 48: Mới gặp gỡ Tào Thu Đạo
 48. Chương 49: Ly khai Tề Quốc
 49. Chương 50: Nhị Nữ quyết định
 50. Chương 51: Khiêm tốn trở lại
 51. Chương 52: Hàm Cốc Quan Thủ Tướng Mông Vũ
 52. Chương 53: Phát tiểu —— Mông Vũ!
 53. Chương 54: Bái Tế Tiền Nhân
 54. Chương 55: Bạch Khởi trước mộ Tế Bái
 55. Chương 56: Xa cách nhiều năm Hàm Dương Thành
 56. Chương 57: Giết đến tận cửa Cầm Thanh
 57. Chương 58: Bái kiến Tử Sở, mới gặp gỡ Lã Bất Vi
 58. Chương 59: Doanh Chính đưa trở về
 59. Chương 60: Cùng tam nữ hằng ngày
 60. Chương 61: Thời Gian lo lắng qua trong giây lát