Tiên Quốc Đại Đế

 • Mô Tả
  Bạn đang đọc truyện Tiên Quốc Đại Đế của tác giả Quan Kỳ trên trang đọc truyện online. Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng Thiên triều xu thế quét ngang thiên hạ tiên môn! Một cái cường giả tu 'Đế vương chi Đạo', hàng lâm thế giới Tiên môn san sát, làm cho một cái người tu hành hèn mọn thế tục Vương triều, từng bước một đi đến cùng các đại đỉnh cấp Tiên môn bình khởi bình tọa.
  Vương triều pháp tắc là, trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, suất thổ tân chẳng lẽ vương thần! Thiên hạ chính thống chỉ có một, hết thảy tiên môn, đều là tổ chức phi pháp!
  Click để mở rộng...
  Bạn đang đọc truyện Tiên Quốc Đại Đế của tác giả Quan Kỳ trên trang đọc truyện online. Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng Thiên triều xu thế quét ngang thiên hạ tiên môn! Một cái cường giả tu 'Đế vương chi Đạo', hàng lâm thế giới Tiên môn san sát, làm cho một cái người tu hành hèn mọn thế tục Vương triều, từng bước một đi đến cùng các đại đỉnh cấp Tiên môn bình khởi bình tọa. Vương triều pháp tắc là, trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, suất thổ tân chẳng lẽ vương thần! Thiên hạ chính thống chỉ có một, hết thảy tiên môn, đều là tổ chức phi pháp!

Danh Sách Chương:

 1. Q.1 - Chương 1: Chín Sao Liên Tiếp, Thiên Môn Mở Ra!
 2. Q.1 - Chương 2: Diêm Xuyên
 3. Q.1 - Chương 3: Thủ Đoạn
 4. Q.1 - Chương 4: Thân Thế Kiếp Này
 5. Q.1 - Chương 5: Thiên Hạ Ngũ Tu
 6. Q.1 - Chương 6: Một Chữ 'trấn'
 7. Q.1 - Chương 7: Vũ Khí Không Thể Tưởng Tượng
 8. Q.1 - Chương 8: Cho Ngã Toàn Bộ
 9. Q.1 - Chương 9: Thu Nạp Long Mạch Chi Khí
 10. Q.1 - Chương 10: Lửa Đốt Núi Thúy Vân
 11. Q.1 - Chương 11: Kim Tháp Trấn Yêu Xà
 12. Q.1 - Chương 12: Ăn Yêu Thú
 13. Q.1 - Chương 13: Khách Không Mời Mà Tới
 14. Q.1 - Chương 14: Đấu Chữ
 15. Q.1 - Chương 15: Cưỡng Bức Làm Người Dẫn Đường
 16. Q.1 - Chương 16: Bất Động Minh Vương Ấn
 17. Q.1 - Chương 17: Vào Trận
 18. Q.1 - Chương 18: Hoàng Tuyền Ma Thỏ
 19. Q.1 - Chương 19: Kiếm Ấn (1+2)
 20. Q.1 - Chương 20: Hãm Hại Đinh Ngũ Cốc (1+2)
 21. Q.1 - Chương 21: Lồng Giam Tố Cầu (1+2)
 22. Q.1 - Chương 22: Tinh Khí Phân Thân
 23. Q.1 - Chương 23: Nhập Mộng
 24. Q.1 - Chương 24: Sói (1+2)
 25. Q.1 - Chương 25: Tỉnh Lại Trong Mộng (1)
 26. Q.1 - Chương 26: Luyện Mộng Yểm, Tỉnh Lại (1+2+3)
 27. Q.1 - Chương 27: Tổ Chức Lại Quân Đoàn
 28. Q.1 - Chương 28: Chiến Đinh Ngũ Cốc
 29. Q.1 - Chương 29: Gieo Gió Gặp Bão
 30. Q.1 - Chương 30: Chém Giết Đinh Ngũ Cốc
 31. Q.1 - Chương 31: Phá Quân Tinh
 32. Q.1 - Chương 32: Diêm Vô Địch
 33. Q.1 - Chương 33: Diêm Xuyên Bảo Vệ Cháu
 34. Q.1 - Chương 34: Kiếm Pháp Của Diêm Xuyên
 35. Q.1 - Chương 35: Phá Trận.
 36. Q.1 - Chương 36: Đại Diệu Thiên Sư
 37. Q.1 - Chương 37: Độ Kiếp
 38. Q.1 - Chương 38: Ý Chí Của Phá Quân
 39. Q.1 - Chương 39: Lấy Được
 40. Q.1 - Chương 40: Việc Hoàn Thành Lui Thân
 41. Q.2 - Chương 1: Toàn Diện Võ Trang
 42. Q.2 - Chương 2: Ngọc Đế Kiếm
 43. Q.2 - Chương 3: Mạnh Mẽ Xông Thẳng Vào Yến Kinh
 44. Q.2 - Chương 4: Các Thế Lực Của Yến Kinh
 45. Q.2 - Chương 5: Nỗi Nhục Của Yến Quốc
 46. Q.2 - Chương 6: Cho Phép Ngươi Giết Người
 47. Q.2 - Chương 7: Chiến Kiếm
 48. Q.2 - Chương 8: Đối Đầu Cao Thủ Khí Cảnh
 49. Q.2 - Chương 9: Ai Không Đầu Hàng, Giết!
 50. Q.2 - Chương 10: Thoái Vị
 51. Q.2 - Chương 11: Tìm Người Hiền Đức
 52. Q.2 - Chương 12: Tinh La Sơn Trang
 53. Q.2 - Chương 13: Đấu Cờ Với Dịch Phong
 54. Q.2 - Chương 14: Tư Cách Theo Dõi (Ván Cờ)
 55. Q.2 - Chương 15: Nỗi Đau Của Độc Cô Kiếm Vương
 56. Q.2 - Chương 16: Tứ Long Củ Trận
 57. Q.2 - Chương 23: Ngôi Cửu Ngũ
 58. Q.2 - Chương 24: Lừa Ta
 59. Q.2 - Chương 25: Thu Quan
 60. Q.2 - Chương 26: Phi Thiên Điện