Tiên nữ hạ phàm (Convert)

 • Mô Tả
  Khổ bức nam Lương Cảnh Ngọc, bởi vì bị bản thân nữ thần vẽ mặt cự tuyệt, buồn bực hắn kế tiếp một cái tên là "Tiên nữ hạ phàm " app phần mềm, chuẩn bị hẹn vài cái muội chỉ nói chuyện tâm tình . Thế nhưng Lương Cảnh Ngọc phát hiện mình hẹn cô nương có chút không giống ... Thường Nga đã từng nghe nói chưa ? Yêu Tiên Đắc Kỷ là cái gì quỷ ? Vương Mẫu Nương Nương cũng muốn yêu ? Ác quỷ Phan Kim Liên vậy là cái gì đông đông ? Giúp các nàng đề thăng mị lực, bơm ngực, truy cầu chết đi thanh xuân, tìm kiếm Trư Bát Giới cùng khi đại minh tinh vậy là cái gì phá yêu cầu ? Lương Cảnh Ngọc biểu thị, hắn thực sự thầm nghĩ thật tốt hẹn một cái muội chỉ thâm nhập giao lưu tình cảm mà thôi ... 3 chấm mong huynh đệ tỷ muội đọc cho ý kiến nhá nhá ....
  Tên tiếng trung: 仙女下凡 - http://read.ixdzs.com/145/145274/
  Click để mở rộng...
  Khổ bức nam Lương Cảnh Ngọc, bởi vì bị bản thân nữ thần vẽ mặt cự tuyệt, buồn bực hắn kế tiếp một cái tên là "Tiên nữ hạ phàm " app phần mềm, chuẩn bị hẹn vài cái muội chỉ nói chuyện tâm tình . Thế nhưng Lương Cảnh Ngọc phát hiện mình hẹn cô nương có chút không giống ... Thường Nga đã từng nghe nói chưa ? Yêu Tiên Đắc Kỷ là cái gì quỷ ? Vương Mẫu Nương Nương cũng muốn yêu ? Ác quỷ Phan Kim Liên vậy là cái gì đông đông ? Giúp các nàng đề thăng mị lực, bơm ngực, truy cầu chết đi thanh xuân, tìm kiếm Trư Bát Giới cùng khi đại minh tinh vậy là cái gì phá yêu cầu ? Lương Cảnh Ngọc biểu thị, hắn thực sự thầm nghĩ thật tốt hẹn một cái muội chỉ thâm nhập giao lưu tình cảm mà thôi ... 3 chấm mong huynh đệ tỷ muội đọc cho ý kiến nhá nhá .... Tên tiếng trung: 仙女下凡 - http://read.ixdzs.com/145/145274/

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Tiểu hồ ly tinh
 2. Chương 02: Kiểm tra Gers phổ loại
 3. Chương 03: Ngươi biết cái gì gọi là làm đồ đồng phục hấp dẫn sao?
 4. Chương 04: Mị lực thêm được! !
 5. Chương 05: Chuẩn bị kiểm tra
 6. Chương 06: Tiêu Tương Thủy Vân
 7. Chương 07: Khả ái thỏ ngọc nhỏ
 8. Chương 08: Văn nghệ Hoàng Hậu
 9. Chương 09: Vô song mãn phân! !
 10. Chương 10: Đại Anh Hùng!
 11. Chương 11: Ta liền mãn phân cho ngươi xem! !
 12. Chương 12: Lời xin lỗi của ngươi, ta không chấp nhận!
 13. Chương 13: Là ta nha
 14. Chương 14: Đáng tiếc có chút hơi
 15. Chương 15: Giải quyết thỏ ngọc nhỏ phiền não
 16. Chương 16: Tiên Thảo lực lượng
 17. Chương 17: Tốt nhất
 18. Chương 18: Bị điều đùa giỡn
 19. Chương 19: Cùng Tô Vi ước hội
 20. Chương 20: Hai người các ngươi đang làm gì ?
 21. Chương 21: Ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta .
 22. Chương 22: Đắc Kỷ hạ phàm muốn cưa ta
 23. Chương 23: Đừng quá làm càn không có ích gì
 24. Chương 24: Thưởng cho kim đến
 25. Chương 25: Ngươi trang phục Hoàng Phi Hồng đây?
 26. Chương 26: Hắn thật diễn Hoàng Phi Hồng à?
 27. Chương 27: Chỉ thiếu chút nữa a!
 28. Chương 28: Kim Đồng Ngọc Nữ
 29. Chương 29: Hắn cũng rất xấu hổ
 30. Chương 30: Ta tới lên sân khấu! !
 31. Chương 31: Họa quốc ương dân
 32. Chương 32: Xấu hổ Đắc Kỷ
 33. Chương 33: Ở Vương Mộng Dương gia qua đêm
 34. Chương 34: Đắc Kỷ cho rửa chân!
 35. Chương 35: Đắc Kỷ lại có hôi nách
 36. Chương 36: Ngươi làm sao cũng tới ?
 37. Chương 37: Ngươi người cưa tới tay
 38. Chương 38: Giận dữ Lương Cảnh Ngọc
 39. Chương 39: Hiểu lầm là chứ ?
 40. Chương 40: Giải phẫu vô ích!
 41. Chương 41: Tốc độ cùng cuồng dã (minh chủ tăng thêm )
 42. Chương 42: Đắc Kỷ đi (minh chủ tăng thêm )
 43. Chương 43: Đã nghiền chưa? (minh chủ tăng thêm )
 44. Chương 44: Rượu không say người người tự say (minh chủ tăng thêm )
 45. Chương 45: Còn muốn xem sao? (minh chủ tăng thêm )
 46. Chương 46: Trách ta rồi ?
 47. Chương 47: Cái loại này giải phẫu ?
 48. Chương 48: Xảy ra chuyện!
 49. Chương 49: Thường Nga là một bạo tính tình ?
 50. Chương 50: Ngươi có phải hay không muốn hẹn ta ?
 51. Chương 51: Đấu võ!
 52. Chương 52: Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam ?
 53. Chương 53: Ta liền vô lý!
 54. Chương 54: Ta xem ai dám!
 55. Chương 55: Đắc Kỷ lễ vật
 56. Chương 56: Ta không loạn động
 57. Chương 57: Thường Nga xuống tới!
 58. Chương 58: Rất ngu si, rất cẩu huyết
 59. Chương 59: Thường Nga!
 60. Chương 60: Điều giáo Thường Nga