Tiến Hóa Đích Tứ Thập Lục Ức Trọng Tấu (Convert)

 • Mô Tả
  Theo một khỏa tinh cầu tánh mạng sinh ra đời mới bắt đầu xuất phát, sẽ chứng kiến vô số văn minh hưng vong suy sụp, giống loài sinh ra đời cùng diệt vong, tại vô số thiên tai mà thay đổi phía dưới, không có gì là vĩnh hằng bất biến đấy, chỉ có không ngừng cải biến bản thân, tại nghịch cảnh bên trong liên tục tiến hóa, mới có thể thành tựu hoàn mỹ thắng lợi.

  Câu chuyện, từ một cái nho nhỏ tế bào bắt đầu...
  Click để mở rộng...
  Theo một khỏa tinh cầu tánh mạng sinh ra đời mới bắt đầu xuất phát, sẽ chứng kiến vô số văn minh hưng vong suy sụp, giống loài sinh ra đời cùng diệt vong, tại vô số thiên tai mà thay đổi phía dưới, không có gì là vĩnh hằng bất biến đấy, chỉ có không ngừng cải biến bản thân, tại nghịch cảnh bên trong liên tục tiến hóa, mới có thể thành tựu hoàn mỹ thắng lợi. Câu chuyện, từ một cái nho nhỏ tế bào bắt đầu...

Danh Sách Chương:

 1. Chương 2: Tối sơ chi nhãn
 2. Chương 3: Cực lớn đồ ăn
 3. Chương 4: Tiến hóa
 4. Chương 5: Người rót acid
 5. Chương 6: Amip trùng
 6. Chương 7: Băng kết mười li
 7. Chương 8: Hết hàn xuân tới
 8. Chương 9: Cạn tế bào
 9. Chương 10: Nham
 10. Chương 11: Cộng sinh
 11. Chương 12: Chiến tranh
 12. Chương 13: Bạo!
 13. Chương 14: Đêm tối kinh hồn
 14. Chương 15: Người lây nhiễm
 15. Chương 16: Nước chảy
 16. Chương 17: Tia chớp huyệt động
 17. Chương 18: Đa bào chi lộ
 18. Chương 19: Xông ra
 19. Chương 20: Tiến hóa!
 20. Chương 21: Con mắt
 21. Chương 22: Người thăm dò
 22. Chương 23: Dị thường
 23. Chương 24: Lần thứ nhất giống loài đại diệt tuyệt
 24. Chương 1: Sau khi ngủ say
 25. Chương 2: Xuất phát
 26. Chương 3: Mẫu hạm
 27. Chương 4: Nhuyễn trùng kỷ Ediacara
 28. Chương 5: Đơn bào cùng đa bào
 29. Chương 6: Bế tắc miễn dịch hệ thống
 30. Chương 7: Bên trong
 31. Chương 8: Mới chất dinh dưỡng hệ thống
 32. Chương 9: Ly khai tầng băng
 33. Chương 10: Trong biển các sinh vật
 34. Chương 11: Nhỏ mà phức tạp
 35. Chương 12: Thăm dò
 36. Chương 13: Trước giờ bão
 37. Chương 14: Tương lai hào quang
 38. Chương 15: Đêm tối dưới cát
 39. Chương 16: Kỳ dị kết tinh cùng chỗ nước cạn
 40. Chương 17: Vỏ cứng tiến hóa
 41. Chương 18: Chuẩn bị lên bờ
 42. Chương 19: Hoang vu thế giới
 43. Chương 20: Không khí cất giữ cùng miễn dịch hệ thống
 44. Chương 21: Đặt chân cùng đi xa
 45. Chương 22: Căn cứ
 46. Chương 23: Vực sâu khe nứt
 47. Chương 24: Dung nham cùng điên cuồng
 48. Chương 25: Hạt giống
 49. Chương 26: Vô dụng não cùng bò lên trên lục thảo
 50. Chương 27: Trong đêm tối hào quang
 51. Chương 28: Bệnh tâm thần
 52. Chương 29: Quang hợp thành cùng Người sinh sản
 53. Chương 30: Dị biến
 54. Chương 31: Chấn động
 55. Chương 32: Siêu cá thể
 56. Chương 33: Băng hà phía dưới
 57. Chương 34: Băng hà chi gian
 58. Chương 35: Kết tinh chi địa
 59. Chương 36: Kết tinh sinh thái
 60. Chương 37: Xanh hoá công trình