Thủy Hử Cầu Sinh Ký (Convert)

 • Mô Tả
  Tâm phúc của ta đều ở nơi nào!?

  Đây là trong nguyên bản quỹ tích Lương Sơn Bạc khai sơn tổ sư Vương Luân ở sắp chết trước phát ra ra cuối cùng kêu rên.

  Nhưng mà, đều nhân một hồi lôi kiếp để lịch sử lệch khỏi lúc trước đầu mối chính.

  Rung chuyển Đại Tống thời cuộc, tan vỡ luân lý triều cương, mơ ước ác lân Nữ Chân, bá đạo cường khách bắt nạt chủ, nội ưu ngoại hoạn bên trong là sinh tồn vẫn là diệt vong, để cho "Bạch Y Tú Sĩ" Vương Luân thời gian đã không nhiều.

  Mà lại xem một cái hiện đại quốc doanh xí nghiệp quản lý nhỏ xuyên qua Tống triều, bám thân con ma đen đủi Vương Luân sau Thủy Hử cầu con đường sống.
  Tên tiếng trung: 水滸求生記 - http://www.qidian.com/Book/3008212.aspx
  Click để mở rộng...
  Tâm phúc của ta đều ở nơi nào!? Đây là trong nguyên bản quỹ tích Lương Sơn Bạc khai sơn tổ sư Vương Luân ở sắp chết trước phát ra ra cuối cùng kêu rên. Nhưng mà, đều nhân một hồi lôi kiếp để lịch sử lệch khỏi lúc trước đầu mối chính. Rung chuyển Đại Tống thời cuộc, tan vỡ luân lý triều cương, mơ ước ác lân Nữ Chân, bá đạo cường khách bắt nạt chủ, nội ưu ngoại hoạn bên trong là sinh tồn vẫn là diệt vong, để cho "Bạch Y Tú Sĩ" Vương Luân thời gian đã không nhiều. Mà lại xem một cái hiện đại quốc doanh xí nghiệp quản lý nhỏ xuyên qua Tống triều, bám thân con ma đen đủi Vương Luân sau Thủy Hử cầu con đường sống. Tên tiếng trung: 水滸求生記 - http://www.qidian.com/Book/3008212.aspx

Danh Sách Chương:

 1. Chương 2: Nằm im cô lĩnh không do ai
 2. Chương 3: Ghế thứ 4
 3. Chương 4: Chu Quý tiến đệ
 4. Chương 5: Vương công đưa lời, trên dưới quy tâm
 5. Chương 6: Tiền thiếu lương ít
 6. Chương 7: Kẻ ác vẫn cần cường nhân mài
 7. Chương 8: Dạ tập thôn Tây Khê
 8. Chương 9: Đại mở hàng
 9. Chương 10: Có một mảnh căn cứ địa
 10. Chương 11: Lúc phát lương hý kịch tính một màn
 11. Chương 12: Ngược ta thì hận, an ta thì hậu
 12. Chương 13: Long trời lở đất khẳng khái đến hùng hồn
 13. Chương 14: Số mệnh quyết đấu
 14. Chương 15: Bạch làm hắc thì hắc cũng bạch
 15. Chương 16: Có nỗi khổ khó nói tâm như đốt
 16. Chương 17: Thần thoại bên hồ
 17. Chương 18: Đại thưởng quần hùng (Thượng)
 18. Chương 19: Đại thưởng quần hùng (Hạ)
 19. Chương 20: Mua cá thôn Thạch Kiệt
 20. Chương 21: Thủy quân có chỗ dựa rồi
 21. Chương 22: Không phụ giang sơn không phụ khanh
 22. Chương 23: Cuối năm giá rét về nơi đâu
 23. Chương 24: Lâm Giáo đầu đêm tuyết thượng Lương Sơn
 24. Chương 25: Cửu tinh liên châu trấn thủy bạc
 25. Chương 26: Bài số ghế mọi người hiện nghĩa khí
 26. Chương 27: Đầu danh trạng
 27. Chương 28: Tam sinh thạch thượng chú lương duyên
 28. Chương 29: Núi đông mới gặp Thanh Diện Thú
 29. Chương 30: Trầm trọng vinh quang
 30. Chương 31: Tùy thân đầu lĩnh
 31. Chương 32: Phía trước có cái kia từng người con đường
 32. Chương 33: Ngày xưa khách quý, tối nay bán đao khách
 33. Chương 34: Vì anh bôn ba chàng mặt rỗ
 34. Chương 35: Lần trước bán huynh, lần này cứu huynh
 35. Chương 36: Dã có di hiền
 36. Chương 37: Đế đô thành ngoại tiễn quân đình
 37. Chương 38: Chỉ mong có kiếp sau, lại có thể gặp chàng
 38. Chương 39: Lưu manh môn thủ đoạn
 39. Chương 40: Mập đại hòa thượng
 40. Chương 41: Thu y phục dụng Thủy Ma Thiền Trượng?
 41. Chương 42: Nhập thần Trương Giáo đầu
 42. Chương 43: Xưa nay kẻ oan uổng, đều tẫn ở bên đường
 43. Chương 44: Làm cầm thú còn muốn lập đền thờ
 44. Chương 45: Đầu đà tăng
 45. Chương 46: Chỉ mừng cụt tay gặp cứu tinh
 46. Chương 47: Hổ sinh ba con trai, tất có một bưu
 47. Chương 48: Cường long lực ép địa đầu xà
 48. Chương 49: Ngục không lọt gió
 49. Chương 50: Không muốn gạt tâm lừa anh hào
 50. Chương 51: Từ Ninh quy tâm
 51. Chương 52: Thang Long tiến bạn
 52. Chương 53: Vừa vào núi bảo, sao có thể tay không mà về
 53. Chương 54: Đánh cướp gặp bố của cướp
 54. Chương 55: Nhặt được bảo
 55. Chương 56: Quán rượu nhà mình
 56. Chương 57: Cật nã tạp yếu
 57. Chương 58: Mặt hàng này cũng có thể chiếm giữ Thiên Cương
 58. Chương 59: Ngươi là huynh trưởng ta, không phải ta tay sai
 59. Chương 60: Tân bằng cựu hữu cùng tề tụ
 60. Chương 61: Liệu nhi oa anh hùng tiểu tụ nghĩa