Thượng Phẩm Sơn Trang (Convert)

 • Mô Tả
  Sau khi bị bạn gái đá, có chút nản lòng thoái chí Trang Dật chuẩn bị trở về lão gia thời điểm, được một thần kỳ không gian, từ đó về sau, Trang Dật sinh hoạt sinh biến hóa nghiêng trời. Xe hàng hiệu, mỹ nữ, của cải lũ lượt kéo đến, Trang Dật trình diễn vừa ra hoàn mỹ điểu tia đột kích ngược trò hay.
  PS: Truyện viết theo dạng Đô Thị - Hương Thổ giống kiểu " Nông Gia Tiên Điền"
  Tên tiếng trung: 上品山庄 - http://www.snwx.com/book/150/150113/
  Click để mở rộng...
  Sau khi bị bạn gái đá, có chút nản lòng thoái chí Trang Dật chuẩn bị trở về lão gia thời điểm, được một thần kỳ không gian, từ đó về sau, Trang Dật sinh hoạt sinh biến hóa nghiêng trời. Xe hàng hiệu, mỹ nữ, của cải lũ lượt kéo đến, Trang Dật trình diễn vừa ra hoàn mỹ điểu tia đột kích ngược trò hay. PS: Truyện viết theo dạng Đô Thị - Hương Thổ giống kiểu " Nông Gia Tiên Điền" Tên tiếng trung: 上品山庄 - http://www.snwx.com/book/150/150113/

Danh Sách Chương:

 1. Chương 2: Không Gian
 2. Chương 3: Hạt Giống(1)
 3. Chương 4: Hạt Giống(2)
 4. Chương 5: 20 Khối Một Cân
 5. Chương 6: Ăn Được Xong À
 6. Chương 7: Bị Lừa
 7. Chương 8: Đánh Nhau
 8. Chương 9: Thiên Hưng Cư
 9. Chương 10: Cổ Tỉnh Thôn
 10. Chương 11: Muốn Mua Xe
 11. Chương 12: Tiếc Nuối
 12. Chương 13: 320 Vạn
 13. Chương 14: Nhất Kiến Chung Tình
 14. Chương 15: Tình Địch Xuất Hiện
 15. Chương 16: Súng
 16. Chương 17: Xạ Thủ Tốc Độ
 17. Chương 18: Lợn Rừng(1)
 18. Chương 19: Lợn Rừng(2)
 19. Chương 20: Thủy Tinh Rau Dưa
 20. Chương 21: Trăm Năm Nhân Sâm
 21. Chương 22: MG
 22. Chương 23: Cực Phẩm
 23. Chương 24: Đặc Thù Lễ Vật
 24. Chương 25: Tiền Đặt Cược
 25. Chương 26: Tàng Ngao
 26. Chương 27: Đưa
 27. Chương 28: Đáp Ứng
 28. Chương 29: Ăn Cơm
 29. Chương 30: Nhật Quang Thành
 30. Chương 31: Tùng Nhung
 31. Chương 32: Hôn
 32. Chương 33: Sói
 33. Chương 34: Ba Tang
 34. Chương 35: Về Nhà(1)
 35. Chương 36: Về Nhà(2)
 36. Chương 37: Mua Nhà
 37. Chương 38: Hồi Kinh
 38. Chương 39: Giao Hàng
 39. Chương 40: Mua Đất
 40. Chương 41: Tiền Mở
 41. Chương 42: Sư Phong Trà Long Tỉnh
 42. Chương 43: Tứ Hợp Viện
 43. Chương 44: Ferrari Enzo
 44. Chương 45: Trùng Vương
 45. Chương 46: Nhà Của Chúng Ta
 46. Chương 47: Không Gian Thay Đổi
 47. Chương 48: Trảo Trùng(1)
 48. Chương 49: Trảo Trùng(2)
 49. Chương 50: Thiên Đường Của Nhân Gian
 50. Chương 51: Biệt Thự Cùng Trùng Vương
 51. Chương 52: Hoa, Chim, Sâu
 52. Chương 53: Biệt Thự
 53. Chương 54: Hào Xe Phong Vân
 54. Chương 55: Nhận Sai
 55. Chương 56: Anh Hùng
 56. Chương 57: Trang Quốc Vĩ Nằm Viện
 57. Chương 58: Trả Thù
 58. Chương 59: Tiến Vào Đồn Công An
 59. Chương 60: Chủ Tịch Huyện Đến Rồi
 60. Chương 61: Trang Linh Dự Định