The Journey - Volume 1 - Sweet Dream

 • Mô Tả
  “Red, red, the apple is red.
  Red, red, the apple is red.
  Red, red, the apple is red
  The apple is red red red”

  Jean…
  Là cậu phải không?
  Hãy cho tôi biết điều cậu muốn.
  Cậu muốn cảnh báo điều gì cho tôi?
  Hay cậu đang trách tôi?
  Đừng hát nữa
  Nói gì đi.
  Đừng giận tôi nữa mà.
  Tôi xin lỗi.
  Click để mở rộng...
  “Red, red, the apple is red. Red, red, the apple is red. Red, red, the apple is red The apple is red red red” Jean… Là cậu phải không? Hãy cho tôi biết điều cậu muốn. Cậu muốn cảnh báo điều gì cho tôi? Hay cậu đang trách tôi? Đừng hát nữa Nói gì đi. Đừng giận tôi nữa mà. Tôi xin lỗi.

Danh Sách Chương: