Thấu thị cao thủ (Convert)

  • Mô Tả
    Hắn là sở hữu Thiên Nhãn Thông y đạo tài ba, thế giới ngầm nhất lưu binh vương, bởi vì cưới một người cực phẩm bốc đồng mỹ nữ lão bà, hắn trở về đô thị trở thành hộ hoa cao thủ! Xem bệnh một chút, tán gái, đánh một chút cao phú soái, đuổi theo hắc nhị đại . . .
    Tên tiếng trung: 透视高手 - http://book.zongheng.com/book/470711.html
    Click để mở rộng...
    Hắn là sở hữu Thiên Nhãn Thông y đạo tài ba, thế giới ngầm nhất lưu binh vương, bởi vì cưới một người cực phẩm bốc đồng mỹ nữ lão bà, hắn trở về đô thị trở thành hộ hoa cao thủ! Xem bệnh một chút, tán gái, đánh một chút cao phú soái, đuổi theo hắc nhị đại . . . Tên tiếng trung: 透视高手 - http://book.zongheng.com/book/470711.html