Thật Ra Em Là Ai? Công Chúa Hay Thường Dân

  • Mô Tả
    Một thế giới có rất nhiều hiện tượng siêu nhiên, lạ lùng hay xảy ra mà đến các nhà khoa học thế giới vĩ đại cũng không thể giải thích được. Họ không hề biết rằng có rất nhiều người được thượng đế ưu ái ban tặng cho những phép thuật lạ thường. Điển hình như tụi nó và tụi hắn (đọc đuy rồi sẽ biết ai). Sau lần chạm chán, họ đã gây ra rất nhiều chuyện dở khóc dở cười. Không chỉ vậy chính họ đã cho cả thế giới biết rằng: TRÊN THẾ GIỚI NÀY CÓ PHÉP THUẬT.
    Click để mở rộng...
    Một thế giới có rất nhiều hiện tượng siêu nhiên, lạ lùng hay xảy ra mà đến các nhà khoa học thế giới vĩ đại cũng không thể giải thích được. Họ không hề biết rằng có rất nhiều người được thượng đế ưu ái ban tặng cho những phép thuật lạ thường. Điển hình như tụi nó và tụi hắn (đọc đuy rồi sẽ biết ai). Sau lần chạm chán, họ đã gây ra rất nhiều chuyện dở khóc dở cười. Không chỉ vậy chính họ đã cho cả thế giới biết rằng: TRÊN THẾ GIỚI NÀY CÓ PHÉP THUẬT.