Thanh Huyền

 • Mô Tả
  Nội Dung Truyện : Thanh HuyềnThế nào là đạo chủ?Đáp: "Thập phương vô ảnh tượng, lục đạo tuyệt hành tung. Khiêu xuất tam giới ngoại, bất tại ngũ hành trung."
  Click để mở rộng...
  Nội Dung Truyện : Thanh HuyềnThế nào là đạo chủ?Đáp: "Thập phương vô ảnh tượng, lục đạo tuyệt hành tung. Khiêu xuất tam giới ngoại, bất tại ngũ hành trung."

Danh Sách Chương:

 1. Quyển 1 - Chương 1: Thiếu niên tu Đạo
 2. Quyển 1 - Chương 2: An hồn dưỡng tính
 3. Quyển 1 - Chương 3: Ngưng thần định niệm
 4. Quyển 1 - Chương 4: Thẩm gia
 5. Quyển 1 - Chương 5: Phú quý hồng trần
 6. Quyển 1 - Chương 6: Nhược Hi Nhược Hi
 7. Quyển 1 - Chương 7: Như hoa mỹ quyến, tự thủy lưu niên
 8. Quyển 1 - Chương 8: Dù làm anh hùng cũng uổng phí
 9. Quyển 1 - Chương 9: Thế tình như sương
 10. Quyển 1 - Chương 10: Trả lại đây
 11. Quyển 1 - Chương 11: Đao!
 12. Quyển 1 - Chương 12: Diệt thần
 13. Quyển 1 - Chương 13: Sinh khắc biến hóa
 14. Quyển 1 - Chương 14: Thân vướng trong lưới trần
 15. Quyển 1 - Chương 15: Mây vô tình rời khỏi núi
 16. Quyển 1 - Chương 16: Mộng này không dấu vết
 17. Quyển 1 - Chương 17: Ngũ Thông
 18. Quyển 1 - Chương 18: Thiếu niên ngoài nha phủ
 19. Quyển 1 - Chương 19: Tiếng mõ kỳ lạ
 20. Quyển 1 - Chương 20: Mưa Già Lam
 21. Quyển 1 - Chương 21: Ta trọc rồi, cũng mạnh hơn rồi
 22. Quyển 1 - Chương 22: Nhạn điệp thành hai cánh
 23. Quyển 1 - Chương 23: Huyết hương
 24. Quyển 1 - Chương 24: Chợt nghe hải ngoại có Tiên sơn
 25. Quyển 1 - Chương 25: Khách sạn Hữu Gian
 26. Quyển 1 - Chương 26: Huyền minh ty
 27. Quyển 1 - Chương 27: Không chịu nổi một đòn
 28. Quyển 1 - Chương 28: Ngọn nguồn tu hành
 29. Quyển 1 - Chương 29: Ngã tâm tha hướng
 30. Quyển 1 - Chương 30: Thần trong mắt
 31. Quyển 1 - Chương 31: Hương mai khơi nhẹ ánh trăng chiều
 32. Quyển 1 - Chương 32: Xưa nay tu hành khó
 33. Quyển 1 - Chương 33: Công tử người như ngọc
 34. Quyển 1 - Chương 34: Tân thập tứ nương
 35. Quyển 1 - Chương 35: Thái Ất đạo chủ
 36. Quyển 1 - Chương 36: Bởi vì lòng dạ Bồ Tát, nên dùng phích lịch thủ đoạn
 37. Quyển 1 - Chương 37: Đạo thánh Bạch Ngọc Phi
 38. Quyển 1 - Chương 38: Một báo trả một báo
 39. Quyển 1 - Chương 39: Vốn bảo giang hồ không tầm thường
 40. Quyển 1 - Chương 40: Người hoàn mỹ và không hoàn mỹ
 41. Quyển 1 - Chương 41: Có tiếng kiếm vang
 42. Quyển 1 - Chương 42: Ánh trăng như đao
 43. Quyển 1 - Chương 43: Dĩ thân như ý
 44. Quyển 1 - Chương 44: Đời người quý ở chỗ thỏa chí mình vậy
 45. Quyển 1 - Chương 45: Không cùng đạo mận vướng bụi trần
 46. Quyển 1 - Chương 46: Lầm đường lạc lối có biết chăng
 47. Quyển 1 - Chương 47: Sợ sau khi ly biệt, nhân gian đã trăm năm
 48. Quyển 1 - Chương 48: Đời người khó được một cơn say
 49. Quyển 1 - Chương 49: Băng ngọc
 50. Quyển 1 - Chương 50: Người trong giang hồ thân bất do kỷ
 51. Quyển 1 - Chương 51: Lại nói Tiểu chủ là Tiêu Trúc
 52. Quyển 1 - Chương 52: Chủ nhân của Tô Gia Bảo
 53. Quyển 1 - Chương 53: Bạch cốt ai
 54. Quyển 1 - Chương 54: Thử thách
 55. Quyển 1 - Chương 55: Bốn Đạo môn
 56. Quyển 1 - Chương 56: Chỉ có kiếm đạo độc tôn
 57. Quyển 1 - Chương 57: Hữu vô tướng, tướng sinh kiếm khí
 58. Quyển 1 - Chương 58: Trăng ngoài song cửa luôn như thế
 59. Quyển 1 - Chương 59: Bởi vì mây trôi nên bất đồng
 60. Quyển 1 - Chương 60: Kịch chiến