Thần Mộ ( Tru Ma ) 2

 • Mô Tả
  Nội Dung Truyện : Thần Mộ ( Tru Ma ) 2Nguồn: tangthuvien.com, 4vn.eu

  Xuyên suốt vũ trụ hồng hoang, bền vững như thiên địa cao xanh... dẫu thoát được sáu kiếp luân hồi, cũng khó bề chạy khỏi thần ma vi giới.Thần Ma Lăng Viên ở ngay chính giữa Thiên Nguyên đại lục, đây cũng là nơi an táng những nhân vật mạnh nhất trong lịch sử loài người, khu mộ phần được phân loại theo cấp độ mạnh yếu, càng vào sâu càng mạnh. Trong mỗi ngôi mộ nếu không phải thần linh thì cũng là yêu ma thượng cổ, đây cũng chính là nơi thần thánh và ma quỷ yên nghỉ ngàn thu...

  Tiếp theo Thần Mộ ( Tru Ma ) 1
  Click để mở rộng...
  Nội Dung Truyện : Thần Mộ ( Tru Ma ) 2Nguồn: tangthuvien.com, 4vn.eu Xuyên suốt vũ trụ hồng hoang, bền vững như thiên địa cao xanh... dẫu thoát được sáu kiếp luân hồi, cũng khó bề chạy khỏi thần ma vi giới.Thần Ma Lăng Viên ở ngay chính giữa Thiên Nguyên đại lục, đây cũng là nơi an táng những nhân vật mạnh nhất trong lịch sử loài người, khu mộ phần được phân loại theo cấp độ mạnh yếu, càng vào sâu càng mạnh. Trong mỗi ngôi mộ nếu không phải thần linh thì cũng là yêu ma thượng cổ, đây cũng chính là nơi thần thánh và ma quỷ yên nghỉ ngàn thu... Tiếp theo Thần Mộ ( Tru Ma ) 1

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Kẻ trong truyền thuyết
 2. Chương 2: Chúa tể phương Đông
 3. Chương 3: Huyền công tái biến
 4. Chương 4: Tử Vong Ma Đao
 5. Chương 5 : Liên Hợp
 6. Chương 6: Chung tương nhất chiến (Trận chiến cuối cùng)
 7. Chương 7: Tiểu sát (Bắt đầu thanh lý môn hộ)
 8. Chương 8: Bão tố
 9. Chương 9: Mười tám tầng địa ngục
 10. Chương 10: Nguyên nhân cái chết của Vũ Hinh
 11. Chương 11: Phong vân khởi
 12. Chương 12: Thiêu sát
 13. Chương 13: Sát tính chánh nùng
 14. Chương 14: Ám hắc song tử thánh long
 15. Chương 15: Sát đáo cuồng
 16. Chương 16: Lạc tinh chi nhật
 17. Chương 17: Vĩnh bất ngôn bại
 18. Chương 18: Huyền công hạ quyển
 19. Chương 19: Nhiếp phục
 20. Chương 20: Long bảo bảo phát uy
 21. Chương 21: Lưới
 22. Chương 22: Ở tiểu sơn thôn xa xôi...
 23. Chương 23: Đêm say đắm
 24. Chương 24: Thánh long kị sĩ mạnh nhất
 25. Chương 25: Giết
 26. Chương 26: Hóa thân thiên địa
 27. Chương 27: Sa mạc tà dị
 28. Chương 28: Thiên sứ khô lâu
 29. Chương 29: Xông qua trùng vây
 30. Chương 30: Cổ thần điện
 31. Chương 31: Bất Tử Chi Vương
 32. Chương 32: Tranh đoạt thần cách
 33. Chương 33: Minh Thần
 34. Chương 34: Thanh toán Minh Thần
 35. Chương 35: Người chấp pháp
 36. Chương 36:
 37. Chương 37: Truyền thừa của Thần linh
 38. Chương 38: Rồng kêu chín tầng trời
 39. Chương 39: Giết Rồng Lập Uy
 40. Chương 40:
 41. Chương 41: Bảy chiêu thần kiếm
 42. Chương 42: Không tên
 43. Chương 43: Ý nghĩa chân chính của Thất ma đao
 44. Chương 44: Đệ nhất Đạo môn
 45. Chương 45: Nguyên khí trói buộc
 46. Chương 46: Cuồng nữ Nhược Lan
 47. Chương 47: Long Vũ
 48. Chương 48: Lại đến Côn Luân
 49. Chương 49: Huyền giới
 50. Chương 50: Thánh địa của Yêu tộc
 51. Chương 51: Đằng đẵng vạn năm
 52. Chương 52: Côn Luân Song Hại
 53. Chương 53: Một đóa hoa một thế giới
 54. Chương 54: Nội thiên địa
 55. Chương 55: Truyền thuyết về Thi Thần, Chương 56 Đỗ gia huyền giới
 56. Chương 57: Tổ Thi Vương
 57. Chương 58: Thi Vương đấu với Đỗ gia
 58. Chương 59: Đông thổ dậy sóng
 59. Chương 60: Kẻ bị đóng băng vạn năm
 60. Chương 61: Liệt Thiên Thập Kích