Thần Điêu Phong Vân

 • Mô Tả
  Nội Dung Truyện : Thần Điêu Phong VânLý Hổ - một cao thủ Hình Ý hiện đại, sau khi trọng sinh được đưa đến thế giới thần điêu hiệp lữ, với thân thế là một tên hoa hoa hòa thượng, hắn dùng hiện đại Hình Ý quyền, cùng Thiếu Lâm kim chung tráo, kết hợp với cổ mộ khinh công... hắn trờ nên vô địch, và như thế, 1 tà hiệp lại sinh ra. - Tất cả các nhân vật trong thần điêu hiệp lữ đều xuất hiện, thậm chí cả Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa trong Tây Du Ký cũng trọng sinh. Nhưng liệu Lí Hổ có thay đổi mọi chuyện nhờ võ công siêu quần và kiến thức hiện đại, bao nhiêu mỹ nữ sẽ về hậu cung của hắn? Mời bạn đọc cùng xem sẽ rõ. - Tiểu Long Nữ: Hắn rất xấu rồi, đem Doãn Chí Bình biến thành thái giám, chính mình lại lừa đi lên... Quách Phù: Hắn rất xấu rồi, rõ ràng biết người ta thích hắn còn chọc ghẹo ta, còn nói người ta thích tự ngược. - Quách Tương: Hắn rất xấu rồi, người ta mới ra sinh ra được đối ta không có hảo ý, đối ta luôn thi triển tà ác kế hoạch. - Công Tôn Lục Ngạc: Hắn rất xấu rồi, thế nhưng đem ta cả bố mẹ đều tức chết. - Lí Mạc Sầu: Hắn rất xấu rồi, của ta hơn 30 năm kiên trì giữ tấm thân trong sạch, đều bị hắn bị hủy, còn mang trong mình cốt nhục của hắn. - Truyện đã hoàn thành và khá dài với gần 600 chương, khá yy nhưng không não tàn, mời bạn đọc cùng thưởng thức.
  Click để mở rộng...
  Nội Dung Truyện : Thần Điêu Phong VânLý Hổ - một cao thủ Hình Ý hiện đại, sau khi trọng sinh được đưa đến thế giới thần điêu hiệp lữ, với thân thế là một tên hoa hoa hòa thượng, hắn dùng hiện đại Hình Ý quyền, cùng Thiếu Lâm kim chung tráo, kết hợp với cổ mộ khinh công... hắn trờ nên vô địch, và như thế, 1 tà hiệp lại sinh ra. - Tất cả các nhân vật trong thần điêu hiệp lữ đều xuất hiện, thậm chí cả Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa trong Tây Du Ký cũng trọng sinh. Nhưng liệu Lí Hổ có thay đổi mọi chuyện nhờ võ công siêu quần và kiến thức hiện đại, bao nhiêu mỹ nữ sẽ về hậu cung của hắn? Mời bạn đọc cùng xem sẽ rõ. - Tiểu Long Nữ: Hắn rất xấu rồi, đem Doãn Chí Bình biến thành thái giám, chính mình lại lừa đi lên... Quách Phù: Hắn rất xấu rồi, rõ ràng biết người ta thích hắn còn chọc ghẹo ta, còn nói người ta thích tự ngược. - Quách Tương: Hắn rất xấu rồi, người ta mới ra sinh ra được đối ta không có hảo ý, đối ta luôn thi triển tà ác kế hoạch. - Công Tôn Lục Ngạc: Hắn rất xấu rồi, thế nhưng đem ta cả bố mẹ đều tức chết. - Lí Mạc Sầu: Hắn rất xấu rồi, của ta hơn 30 năm kiên trì giữ tấm thân trong sạch, đều bị hắn bị hủy, còn mang trong mình cốt nhục của hắn. - Truyện đã hoàn thành và khá dài với gần 600 chương, khá yy nhưng không não tàn, mời bạn đọc cùng thưởng thức.

Danh Sách Chương:

 1. Chương 001: Hoa Hoa hòa thượng
 2. Chương 002: Ta không phải người thế giới này
 3. Chương 003: Thần điêu thế giới!
 4. Chương 004: đao quang kiếm ảnh
 5. Chương 005: giết người đoạt bảo
 6. Chương 006: anh hùng cứu mỹ nhân [ thượng ]
 7. Chương 007: anh hùng cứu mỹ nhân [ hạ ]
 8. Chương 008: ước định
 9. Chương 009: tuyệt sắc song kiều [ thượng ]
 10. Chương 010: tuyệt sắc song kiều [ hạ ]
 11. Chương 011: lục dương thần công
 12. Chương 012: đạt ma cảnh giới
 13. Chương 013: hổ báo Lôi âm
 14. Chương 014: bầy sói
 15. Chương 015: bằng hữu thê không khách khí [ thượng ]
 16. Chương 016: bằng hữu thê không khách khí [ hạ ]
 17. Chương 017: mang đi bằng thê
 18. Chương 018: kim chung tráo
 19. Chương 019: cường đạo
 20. Chương 021: xinh đẹp nữ tiểu thâu
 21. Chương 022: Vô lại, ngươi muốn như thế nào?
 22. Chương 023: Lí Mạc Sầu chi xuân [ thượng ]
 23. Chương 024: Lí Mạc Sầu chi xuân [ hạ ]
 24. Chương 025: sơn cốc xuân sắc
 25. Chương 026: ta đem nữ nhi gả cho ngươi
 26. Chương 027: nàng là của ta
 27. Chương 028: mỹ nhân nhập dục
 28. Chương 029: cô nam quả nữ [ thượng ]
 29. Chương 030: cô nam quả nữ { hạ }
 30. Chương 031: hoa hoa công tử
 31. Chương 032: ăn Yên nhi [ thượng ]
 32. Chương 033: ăn Yên nhi [ hạ ]
 33. Chương 034: vạn nhân địch [ thượng ]
 34. Chương 035: vạn nhân địch [ hạ ]
 35. Chương 036: đoạt gà chiến
 36. Chương 037: luận bàn
 37. Chương 038: Chung Nam sơn
 38. Chương 039: trùng dương di khắc
 39. Chương 040: Lâm Hướng Anh sống lại giao hoan
 40. Chương 041: Lâm Hướng Anh sống lại giao hoan 2
 41. Chương 042
 42. Chương 043: Doãn thái giám
 43. Chương 044: Doãn Chí Bình thành thái giám Tiểu Long Nữ của ta
 44. Chương 045: Doãn Chí Bình thành thái giám Tiểu Long Nữ của ta (tt)
 45. Chương 046: Hướng Anh Long Nhi cộng nhị phi [ nhất ]
 46. Chương 047: Hướng Anh Long Nhi cộng nhị phi [ nhị ]
 47. Chương 048: nhìn lén Tôn Như Nhất tắm rửa
 48. Chương 049: yêu thương Tôn Như Nhất
 49. Chương 050: niệm cùng phòng loại tình cảm
 50. Chương 051: kịch chiến chính hàm
 51. Chương 052: cùng Tôn Như Nhất thâm lâm yêu
 52. Chương 053: bách hoa bảng thứ nhất mỹ nữ
 53. Chương 054: xảo ngộ Thất Công
 54. Chương 055: bán mạt bộ ngực sữa
 55. Chương 056: Tây Vực yêu nữ
 56. Chương 057: Quách Phù mười tám cửu nhất chi hoa
 57. Chương 058: anh hùng cứu mỹ nhân
 58. Chương 059: Hoàng Dung tắm rửa mỹ
 59. Chương 060: săn bắn Hoàng Dung [ nhất ]
 60. Chương 061: săn bắn Hoàng Dung [ nhị ]