Thần Đạo Đan Tôn (Convert)

 • Mô Tả
  Cường giả tuyệt thế , một đời Đan Đế Lăng Hàn vì truy cầu con đường thành thần mà Vẫn Lạc , vạn năm sau khi mang 《 Bất Diệt Thiên Kinh 》 trọng sinh với cùng tên thiếu niên , từ nay về sau phong vân dũng động , cùng đương đại vô số thiên tài tranh phong , mở lại truyền kỳ đường , vạn cổ Chư Thiên ta cực mạnh !
  Phân chia cảnh giới :Luyện Thể, Tụ Nguyên, Dũng Tuyền, Linh Hải, Thần Thai, Sinh Hoa, Linh Anh, Hóa Thần cùng Thiên Nhân Cảnh.....
  Click để mở rộng...
  Cường giả tuyệt thế , một đời Đan Đế Lăng Hàn vì truy cầu con đường thành thần mà Vẫn Lạc , vạn năm sau khi mang 《 Bất Diệt Thiên Kinh 》 trọng sinh với cùng tên thiếu niên , từ nay về sau phong vân dũng động , cùng đương đại vô số thiên tài tranh phong , mở lại truyền kỳ đường , vạn cổ Chư Thiên ta cực mạnh ! Phân chia cảnh giới :Luyện Thể, Tụ Nguyên, Dũng Tuyền, Linh Hải, Thần Thai, Sinh Hoa, Linh Anh, Hóa Thần cùng Thiên Nhân Cảnh.....

Danh Sách Chương:

 1. Chương 2 : Cường thế
 2. Chương 3 : Ngươi có bệnh, ta có thể trị
 3. Chương 4 : Mệnh lệnh thứ nhất
 4. Chương 5: Đánh đau lão cẩu
 5. Chương 6: Thiên Dược Các
 6. Chương 7: Chư Đại Sư
 7. Chương 8: Thuyết phục
 8. Chương 9: Chỉ đạo tu luyện
 9. Chương 10: Chữa trị linh căn
 10. Chương 11 : Luyện Thể tầng bốn
 11. Chương 12 : Phụ thân trở về
 12. Chương 13: Lăng Đông Hành tiếc nuối
 13. Chương 14 : Chấp niệm kiếp trước
 14. Chương 15: Quỳ xuống
 15. Chương 16: Bò ra ngoài
 16. Chương 17: Trình Hưởng đến rồi
 17. Chương 18: Cô Lang Huyết
 18. Chương 19 : Đạp ở dưới chân
 19. Chương 20: Luyện đan
 20. Chương 21: Luyện thể tầng năm
 21. Chương 22: Gia tộc phiền phức
 22. Chương 23: Không hiểu chuyện
 23. Chương 24: Không như đồ đệ ngươi vậy
 24. Chương 25: Phản chế Trình gia
 25. Chương 26: Tin tức Địa Long thảo
 26. Chương 27: Kiếm khí
 27. Chương 28: Thanh Linh Quả
 28. Chương 29: Tiếp ta một đao
 29. Chương 30: Hàng Chiến nửa đường giết ra
 30. Chương 31: Cúi đầu nhận sai
 31. Chương 32: Đột phá Tụ Nguyên Cảnh
 32. Chương 33: Ngũ hành nguyên hạch
 33. Chương 34: Hắc tháp tái hiện
 34. Chương 35: Ngạo Phong
 35. Chương 36: Vĩnh Dạ Vương
 36. Chương 37: Trình gia dự định
 37. Chương 38: Chiến Trình Khiếu Nguyên
 38. Chương 39: Đánh giết
 39. Chương 40: Trần Phong Liệt cúi đầu
 40. Chương 41: Mã Lãng
 41. Chương 42: Tính toán
 42. Chương 43: Hạ độc
 43. Chương 44: Chiến Mã Lãng
 44. Chương 45: Giết chết toàn bộ
 45. Chương 46: Tiến vào Thất Phong Sơn
 46. Chương 47: Manh mối
 47. Chương 48: Hang động đại xà
 48. Chương 49: Chiến giao xà
 49. Chương 50: Một kiếm kinh diễm
 50. Chương 51: Phong gia Tam Thiếu
 51. Chương 52: Siêu Nguyên Đan
 52. Chương 53: Khô Mộc thân thể
 53. Chương 54: Đi tới Đại Nguyên thành
 54. Chương 55: Dẫn kiến
 55. Chương 56: Ai thích đan phương của ngươi
 56. Chương 57: Xếp hàng đi
 57. Chương 58: Đại quản gia
 58. Chương 59: Dự tiệc
 59. Chương 60: Ngồi ở trên cao
 60. Chương 61: Đại Vương Tử đến rồi