Tân Phong Lãnh Địa

  • Mô Tả
    Nội Dung Truyện : Tân Phong Lãnh ĐịaTân Phong Lãnh Địa - Đất hoang thành lãnh địaNhóm dịch: DainguyencaKhông có võ kỹ rực rỡ, không có công pháp cao thâm... Đây là câu chuyện về một người xuyên không dần dần thay đổi cuộc sống, văn hóa, giải trí ở thế giới khác. Đây là câu chuyện về một cái lãnh địa dần dần chuyển đổi trở thành thành phố hiện đại hóa, dẫn dắt trào lưu mới ở thế giới khác. Trong câu chuyện có một chút nhiệt huyết, có một chút đấu tranh, là quá trình những sự vật mới xuất hiện, cùng với thôn trang nhỏ dần dần phát triển lên thành đế quốc giải trí.
    Click để mở rộng...
    Nội Dung Truyện : Tân Phong Lãnh ĐịaTân Phong Lãnh Địa - Đất hoang thành lãnh địaNhóm dịch: DainguyencaKhông có võ kỹ rực rỡ, không có công pháp cao thâm... Đây là câu chuyện về một người xuyên không dần dần thay đổi cuộc sống, văn hóa, giải trí ở thế giới khác. Đây là câu chuyện về một cái lãnh địa dần dần chuyển đổi trở thành thành phố hiện đại hóa, dẫn dắt trào lưu mới ở thế giới khác. Trong câu chuyện có một chút nhiệt huyết, có một chút đấu tranh, là quá trình những sự vật mới xuất hiện, cùng với thôn trang nhỏ dần dần phát triển lên thành đế quốc giải trí.