Tam quốc tiểu thuật sĩ (Convert)

 • Mô Tả
  Thổ hào thuật sĩ Vương Bảo Ngọc chuyển kiếp đến Tam Quốc, chỉ muốn như thế nào trở lại hiện đại hắn, cũng không muốn bởi vì đã biết chỉ con bướm nhỏ phiến mấy cái cánh liền thay đổi lịch sử, Tam Cố Mao Lư, thuyền cỏ mượn tên, lửa đốt Xích Bích, bất học vô thuật chỉ nhìn qua « Tam Quốc Diễn Nghĩa » Vương Bảo Ngọc quyết định phải tuân theo lịch sử phát triển, vì vậy, Tam Quốc loạn, Sử Học Gia khóc...
  P/s: Đọc giả hãy ủng hộ Converter bằng cách tặng bạc hoặc vote tốt để có tinh thần convert. Thanks!
  Tên tiếng trung: 三国小术士 - http://www.shumilou.co/sanguoxiaoshushi/
  Click để mở rộng...
  Thổ hào thuật sĩ Vương Bảo Ngọc chuyển kiếp đến Tam Quốc, chỉ muốn như thế nào trở lại hiện đại hắn, cũng không muốn bởi vì đã biết chỉ con bướm nhỏ phiến mấy cái cánh liền thay đổi lịch sử, Tam Cố Mao Lư, thuyền cỏ mượn tên, lửa đốt Xích Bích, bất học vô thuật chỉ nhìn qua « Tam Quốc Diễn Nghĩa » Vương Bảo Ngọc quyết định phải tuân theo lịch sử phát triển, vì vậy, Tam Quốc loạn, Sử Học Gia khóc... P/s: Đọc giả hãy ủng hộ Converter bằng cách tặng bạc hoặc vote tốt để có tinh thần convert. Thanks! Tên tiếng trung: 三国小术士 - http://www.shumilou.co/sanguoxiaoshushi/

Danh Sách Chương:

 1. 002: Phong Cuồng Thạch Đầu
 2. 003: Máy thời gian
 3. 004: trở về tuổi trẻ
 4. 005: Ngọa Long Tiên Sinh
 5. 006: Hà Đông Sư Tử Hống
 6. 007: hòn vọng phu
 7. 008: nam nữ cùng phòng
 8. 009: tùy tiện khi dễ
 9. 010: dùng não quá độ
 10. 011: bánh bao lớn
 11. 012: tứ đại bạn xấu
 12. 013: khi nào rời núi
 13. 014: Cửu Thiên Huyền Nữ
 14. 015: bát quái
 15. 016: vụng về
 16. 017: một đường hướng bắc
 17. 018: hướng tới phú quý
 18. 019: tao gặp cường đạo
 19. 020: bạch y nữ tử
 20. 021: Ba người một con ngựa
 21. 0 22 thúc ngựa qua đàn suối
 22. 0 23 thổi địch Tiểu Đồng
 23. 0 24 chạy vội Thần Ngưu
 24. 0 25 khách quý đến thăm
 25. 0 26 không có cơm ăn
 26. 0 27 nửa đêm tương yêu
 27. 0 28 không đỗ thê tài sản
 28. 0 29 tặng sách cùng sập
 29. 0 30 đánh bậy đánh bạ
 30. 0 31 đắt tiền sách vở
 31. 0 32 say nằm Anh Vũ Châu
 32. 0 33 vô tình gặp được Nỉ Hành
 33. 0 34 đánh trống mắng Tào
 34. 0 35 giọng nói thô ráp
 35. 0 36 yêu ngươi một vạn năm
 36. 0 37 tiêu dao xa
 37. 0 38 thùy ngôn thốn thảo tâm
 38. 0 39 miệng đầy lời nói dối
 39. 0 40 Tể tướng bụng
 40. 0 41 lộ ra chân tình
 41. 04 2 mệt béo
 42. 0 43 tiếc nuối có hai
 43. 0 44 thành Tương Dương
 44. 0 45 bạch y thương nhân
 45. 0 46 ngũ mã phân thây
 46. 0 47 chơi đu quay
 47. 0 48 tương lai con dâu
 48. 0 49 Khảo Toàn Dương
 49. 0 50 tình thương rất cao
 50. 051: thần y xoa bóp
 51. 052: xương đoạn
 52. 053: không hề bị lay động
 53. 054: mã tiền khóa
 54. 055: trong nước nhân sâm
 55. 056: thuật xuyên tường
 56. 057: Thường Thắng tướng quân
 57. 058: ngọc bản khó cầu
 58. 059: đưa Ôn Thần
 59. 060: mạo hiểm Hắc long sơn
 60. 061: Long Ngâm Hắc Thủy Đàm