Tam quốc chi cuồng chiến tướng (Convert)

 • Mô Tả
  Đây là một bộ có phản bội cùng âm mưu tiểu thuyết, vì tại bên trong đại loạn sống sót, cải biến lịch sử lại có thể thế nào ? Làm hết thảy, cũng là vì để cho mình sống sót, để yêu người sống của ta xuống dưới .

  Tam quốc, một cái nam nhi nhiệt huyết thời đại, một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại .

  Kỵ xạ vô song Bạch Mã nghĩa vệ! Săc bén vô song Tiên Đăng tử sĩ! Không gì không đánh được Hãm Trận doanh! Danh chấn thiên hạ Hổ Báo kỵ!

  Đây là một bản cho gia môn nhìn không đồng dạng như vậy Tam quốc tiểu thuyết!
  truyện đã hơn 3 triệu chữ mà mỗi chương ko tới 3 ngàn chữ, no thuốc cho mọi người

  mọi người nhớ thanks sau mỗi chương truyện và đánh giá truyện mười sao mỗi ngày nhé, nếu ai đang on facebook thì like cho mình luôn nhé, nếu bạn nào có lòng hơn nữa thì đề cử bằng nguyệt phiếu luôn
  vào đây để thảo luận truyện và yêu cầu thêm chương: http://forum.chankinh.com/showthread.php?t=133
  Tên tiếng trung: 三国之狂战将军 - http://www.qidian.com/Book/3361279.aspx
  Click để mở rộng...
  Đây là một bộ có phản bội cùng âm mưu tiểu thuyết, vì tại bên trong đại loạn sống sót, cải biến lịch sử lại có thể thế nào ? Làm hết thảy, cũng là vì để cho mình sống sót, để yêu người sống của ta xuống dưới . Tam quốc, một cái nam nhi nhiệt huyết thời đại, một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại . Kỵ xạ vô song Bạch Mã nghĩa vệ! Săc bén vô song Tiên Đăng tử sĩ! Không gì không đánh được Hãm Trận doanh! Danh chấn thiên hạ Hổ Báo kỵ! Đây là một bản cho gia môn nhìn không đồng dạng như vậy Tam quốc tiểu thuyết! truyện đã hơn 3 triệu chữ mà mỗi chương ko tới 3 ngàn chữ, no thuốc cho mọi người mọi người nhớ thanks sau mỗi chương truyện và đánh giá truyện mười sao mỗi ngày nhé, nếu ai đang on facebook thì like cho mình luôn nhé, nếu bạn nào có lòng hơn nữa thì đề cử bằng nguyệt phiếu luôn vào đây để thảo luận truyện và yêu cầu thêm chương: http://forum.chankinh.com/showthread.php?t=133 Tên tiếng trung: 三国之狂战将军 - http://www.qidian.com/Book/3361279.aspx

Danh Sách Chương:

 1. Chương 02: Thiên hạ sắp loạn
 2. Chương 03: Du học
 3. Chương 04: Văn Sính
 4. Chương 05: Từ Hoảng cùng Hoàng Trung
 5. Chương 06: Thu Hoàng Trung
 6. Chương 07: Quy tâm tiến vào chủ tuyến!
 7. Chương 08: Đao chẻ sơn tặc
 8. Chương 09: Trương Trọng Cảnh
 9. Chương 10: Trương Trọng Cảnh từ quan
 10. Chương 11: Tỷ thí
 11. Chương 12: Khí tiêu điều
 12. Chương 13: Lợi dụng
 13. Chương 14: Mi gia
 14. Chương 15: Thương nghiệp hợp tác
 15. Chương 16: Thánh chỉ đến!
 16. Chương 17: Làm quan hồi hương
 17. Chương 18: Kịch biến
 18. Chương 19: Khởi nghĩa Khăn Vàng
 19. Chương 20: Nhân trung Lữ Bố
 20. Chương 21: Giao thủ Lữ Bố
 21. Chương 22: Kết bái
 22. Chương 23: Khởi nghĩa Khăn Vàng
 23. Chương 24: Đính hôn cùng thương tâm
 24. Chương 25: Khăn vàng đánh lén
 25. Chương 26: Lui địch
 26. Chương 27: Trá hàng
 27. Chương 28: Trá hàng (hai )
 28. Chương 29: Thổ lão mạo vào thành
 29. Chương 30: Làm cái gian tế cũng không dễ dàng
 30. Chương 31: Tự gây nghiệt, không thể sống!
 31. Chương 32: Đánh rắn động cỏ
 32. Chương 33: Lấy chiến đại luyện
 33. Chương 34: Bên trong kỹ năng
 34. Chương 35: Hà Tiến cái chết
 35. Chương 36: Cứu giá
 36. Chương 37: Đổng Trác đắc thế
 37. Chương 38: Mất hồn
 38. Chương 39: Bắt quỷ trừ yêu
 39. Chương 40: Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến
 40. Chương 41: Thức tỉnh
 41. Chương 42: Ném Tào Tháo
 42. Chương 43: Trình Lập
 43. Chương 44: Hổ Si
 44. Chương 45: Nhức đầu Tào Tháo
 45. Chương 46: Bỏ qua
 46. Chương 47: Khôi giáp
 47. Chương 48: Hoàng Oanh nhi
 48. Chương 49: Điên cuồng Trương Phong
 49. Chương 50: Hội Minh
 50. Chương 51: Tôn Kiên chiến bại
 51. Chương 52: Cứu viện
 52. Chương 53: Khuyên hàng
 53. Chương 54: Tự vận
 54. Chương 55: Tỷ võ
 55. Chương 56: Lữ Bố xuất chiến
 56. Chương 57: Hoàng Trung chết dập đầu Lữ Bố
 57. Chương 58: Hiến kế
 58. Chương 59: Thê thảm Lạc Dương
 59. Chương 60: Tiết Trung Phục
 60. Chương 61: Một người bắt Địch Tướng