Ta Ở Tiên Giới Có Khối Điền (Convert)

 • Mô Tả
  Ta ở Tiên Giới có khối ruộng, một mắt linh tuyền một khối ruộng.

  Tiên nước linh tuyền sáng tạo kỳ tích, thúc đẩy sinh trưởng mầm mống.

  Ở Tiên Giới làm ruộng kiếm tiền, không việc gì tu luyện Kim Cương niết bàn Quyết, tu trường sinh, ngoạn chuyển tiên Phàm hai giới, làm trên thế giới ngưu bức nhất người.

  Tiên giới tiên điền thu hoạch, một viên linh cốc hạ giới một trăm hai mươi khối, một cân khoai lang mật Tiên Giới một khối Linh thạch, hạ giới một khối Linh thạch hai triệu. . .
  Tên tiếng trung: 我在仙界有块田 - http://www.qidian.com/Book/3584800.aspx
  Click để mở rộng...
  Ta ở Tiên Giới có khối ruộng, một mắt linh tuyền một khối ruộng. Tiên nước linh tuyền sáng tạo kỳ tích, thúc đẩy sinh trưởng mầm mống. Ở Tiên Giới làm ruộng kiếm tiền, không việc gì tu luyện Kim Cương niết bàn Quyết, tu trường sinh, ngoạn chuyển tiên Phàm hai giới, làm trên thế giới ngưu bức nhất người. Tiên giới tiên điền thu hoạch, một viên linh cốc hạ giới một trăm hai mươi khối, một cân khoai lang mật Tiên Giới một khối Linh thạch, hạ giới một khối Linh thạch hai triệu. . . Tên tiếng trung: 我在仙界有块田 - http://www.qidian.com/Book/3584800.aspx

Danh Sách Chương:

 1. Chương 2:: Nguyệt Quang Bảo Hạp
 2. Chương 3:: Tiến vào Tiên Giới
 3. Chương 4:: Làm ruộng khó a!
 4. Chương 5:: Tại Tiên Giới ăn cỏ
 5. Chương 6:: Hồi Hạ Giới
 6. Chương 7:: Chủng lúa nước
 7. Chương 8:: Thần Kỳ Tiên Linh Tuyền Thủy
 8. Chương 9:: Yến Tước an biết chí lớn
 9. Chương 10:: Bát Phong Sơn
 10. Chương 11:: Nhân sâm núi
 11. Chương 12:: Bán Dã Trư thịt
 12. Chương 13:: Cướp bóc!
 13. Chương 14:: Đá thiết bản
 14. Chương 15:: Huynh Muội tình thâm
 15. Chương 16:: Vào thành bán nhân sâm núi
 16. Chương 17:: Nhân Tham Quả Thụ
 17. Chương 18:: Bán tham
 18. Chương 19:: Gặp lại không bằng không gặp
 19. Chương 20:: Đặt chế Nông Canh máy
 20. Chương 21:: Mua máy bơm nước
 21. Chương 22:: Ngọc Đế ban thưởng tiên điền 1 0 mẫu
 22. Chương 23:: Hứa Mẫn
 23. Chương 24:: Siêu Cực phẩm Hoàng Kim nhân sâm núi
 24. Chương 25:: Hồi thôn
 25. Chương 26:: Tôn Phú Quý Dã Tâm
 26. Chương 27:: Tiên Giới lúa nước chín
 27. Chương 28:: Nhận thầu đỉnh núi
 28. Chương 29:: Chuẩn bị bán Linh Cốc
 29. Chương 30:: Siêu Cấp Cự Vô Bá Linh Cốc
 30. Chương 31:: Mở tiệm trên mạng
 31. Chương 32:: Ma lạt nữ y tá
 32. Chương 33:: Nghi ngờ!
 33. Chương 34:: Phú Quý đường phát hỏa!
 34. Chương 35:: Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nghìn dặm
 35. Chương 36:: Hiện trường trực tiếp
 36. Chương 37:: Phú Quý Dưỡng Nhan thủy
 37. Chương 38:: Phú Quý đường đệ 1 đơn Sinh Ý
 38. Chương 39:: Linh Cốc phát hỏa
 39. Chương 40:: Quá mười vạn đơn đặt hàng
 40. Chương 41:: Ký Thổ Địa nhận thầu Hợp Đồng
 41. Chương 42:: Mời khách tặng lễ
 42. Chương 43:: Trừ ác bá
 43. Chương 44:: Lấy bạo chế bạo
 44. Chương 45:: Thu làm Tiểu Đệ
 45. Chương 46:: Tiên Giới rau cải dưa và trái cây chín
 46. Chương 47:: Xảo ngộ Thực Thần
 47. Chương 48:: Thực Thần thích ăn khoai nướng
 48. Chương 49:: Linh Thạch diệu dụng
 49. Chương 50:: Mỹ phúc Siêu Thị điện báo
 50. Chương 51:: Kế Hoạch sửa đường
 51. Chương 52:: Nói vỡ
 52. Chương 53:: Tai nạn xe cộ
 53. Chương 54:: Trồng trà thụ
 54. Chương 55:: Bắt đầu sửa đường
 55. Chương 56:: Giới Thiệu Sinh Ý
 56. Chương 57:: Hợp tác mở cửa tiệm?
 57. Chương 58:: 2 triệu đại đơn
 58. Chương 59:: Thuê khái thác
 59. Chương 60:: Nông Khoa viện điện thoại
 60. Chương 61:: Ăn Linh Cốc tăng sức khỏe