Ta Muốn Làm Thủ Phụ (Convert)

 • Mô Tả
  Gia Tĩnh ba mươi năm, Đạo quân hoàng đế trốn ở Tây Uyển luyện hống thiêu đan, thủ phụ Nghiêm Tung làm một thiên thanh từ vắt hết óc,

  Tây bắc ta đáp mấy độ thúc ngựa Trung Nguyên, đông nam giặc Oa ở đánh cướp trung thượng ẩn,

  Trương Cư Chính vì nịnh nọt văn chương bức tóc,

  Thích Kế Quang còn ở quỳ mặt bàn là,

  Lý Thì Trân yên lặng rời đi Thái y viện. . .

  Mục nát còn ở mục nát, tân sinh chính đang nảy mầm.

  Giang Nam hát hay múa giỏi, yến ngữ oanh thanh, xuyên qua mà đến Đường Nghị mang theo nụ cười tự tin, thong dong mở ra một bức thăng quan đồ. . .

  Độc giả quần: 284-427-642, toàn ngày xin đợi, hoan nghênh vào ở.
  Tên tiếng trung: 我要做首辅 - http://www.uukanshu.com/b/34945/
  Click để mở rộng...
  Gia Tĩnh ba mươi năm, Đạo quân hoàng đế trốn ở Tây Uyển luyện hống thiêu đan, thủ phụ Nghiêm Tung làm một thiên thanh từ vắt hết óc, Tây bắc ta đáp mấy độ thúc ngựa Trung Nguyên, đông nam giặc Oa ở đánh cướp trung thượng ẩn, Trương Cư Chính vì nịnh nọt văn chương bức tóc, Thích Kế Quang còn ở quỳ mặt bàn là, Lý Thì Trân yên lặng rời đi Thái y viện. . . Mục nát còn ở mục nát, tân sinh chính đang nảy mầm. Giang Nam hát hay múa giỏi, yến ngữ oanh thanh, xuyên qua mà đến Đường Nghị mang theo nụ cười tự tin, thong dong mở ra một bức thăng quan đồ. . . Độc giả quần: 284-427-642, toàn ngày xin đợi, hoan nghênh vào ở. Tên tiếng trung: 我要做首辅 - http://www.uukanshu.com/b/34945/

Danh Sách Chương:

 1. Chương 2: Ăn không
 2. Chương 3: Viết lưu niệm
 3. Chương 4: Hòa thượng giảo hoạt
 4. Chương 5: Phát tài Hữu Đạo
 5. Chương 6: Dưới đơn đặt hàng
 6. Chương 7: Muốn lấy trước tiên dư
 7. Chương 8: Thần hành động
 8. Chương 9: 1 cười mẫn ân cừu
 9. Chương 10: Xin mời nén bi thương
 10. chương 11: bị khinh bỉ
 11. chương 12: thuấn sát
 12. Chương 13: 1 cái đồ đệ
 13. chương 14: lại là 202
 14. chương 15: tiểu nhân vật trí tuệ
 15. chương 16: kim Thái Thương
 16. chương 17: lập nghiệp
 17. chương 18: bức cách rất cao tửu lâu
 18. chương 19: người tranh 1 khẩu khí
 19. Chương 20: Mới lộ đường kiếm
 20. Chương 21: 1 cái yêu cầu
 21. Chương 22: Độc chiếm hoa khôi
 22. Chương 23: Kỹ kinh 4 toà
 23. Chương 24: Đường thần đồng giá lâm
 24. Chương 25: Kẽ hở
 25. Chương 26: Nâng lên Thạch Đầu tạp chân của mình
 26. Chương 27: Phụ tử đồng tâm
 27. Chương 28: Thu đồ đệ động niệm
 28. Chương 29: Vì người khác làm gả xiêm y
 29. Chương 30: Thê thảm chu đại thẩm
 30. Chương 31: Lão sư chính là dùng để khanh
 31. Chương 32: Ai là hồ ly
 32. Chương 33: Lão tướng ra tay
 33. Chương 34: Huyết thư
 34. 35 - Chương 35
 35. Chương 36: Hắn đang sợ cái gì
 36. Chương 37: Xuất kỳ bất ý
 37. Chương 38: Đánh cược
 38. Chương 39: Khởi tử hoàn sinh nữ nhân
 39. Chương 40: Lớn nghịch chuyển
 40. Chương 41: Rắn rết phụ nhân
 41. Chương 42: Đại hỉ lớn bi
 42. Chương 43: Đều say rồi
 43. Chương 44: Hiến cho quốc gia ba
 44. Chương 45: Lão sư sắp xếp
 45. Chương 46: Nan đề
 46. Chương 47: Cồn diệu dụng
 47. Chương 48: Bọn họ đến rồi
 48. Chương 49: 3 cố nhà tranh
 49. Chương 50: Tiểu điếm khai trương
 50. Chương 51: Phát hỏa
 51. Chương 52: Văn nhân Thiên Đường
 52. Chương 53: Phúc hậu Đường thần đồng
 53. Chương 54: Nên đọc sách
 54. Chương 55: Dung tục chí hướng
 55. Chương 56: Luận ngữ bao nhiêu tự
 56. Chương 57: Bên trong đất trời có 1 khốn nạn
 57. Chương 58: Ngày nhiệm vụ lớn
 58. Chương 59: Ngượng chết người cũng
 59. Chương 60: Cha chấp niệm
 60. Chương 61: Thật càn rỡ