Sử Thượng Tối Ngưu Xuyên Việt (Convert)

 • Mô Tả
  Đẩy ra xuyên việt chi môn, Sử Thượng Tối Ngưu Xuyên Việt, đi khắp Chư Thiên vạn giới, chỉ vì tìm cái kia phiêu miểu suốt đời chi đạo.
  xuyên tổng hợp ( Cổ kiếm , tiên kiếm, hồng hoang , già thiên , tinh thần biến, tru tiên , liêu trai , hơi bị nhiều éo nhớ nữa :)) .... +n) làm nhiệm vụ tăng công lực , ít gái
  Cảnh giới : Luyện Khí , Trúc Cơ , Kim Đan , Nguyên Thần , Nhập Đạo ..... còn lại cảnh giới là tiên giới Chân Tiên >>> Hỗn Nguyên Thánh Nhân > Hỗn Độn cảnh >Thiên Đạo cảnh>Đại đạo cảnh +n cảnh éo biết nữa
  Thế giới : Tiểu thiên , đại thiên, hoàn mỹ ......
  Click để mở rộng...
  Đẩy ra xuyên việt chi môn, Sử Thượng Tối Ngưu Xuyên Việt, đi khắp Chư Thiên vạn giới, chỉ vì tìm cái kia phiêu miểu suốt đời chi đạo. xuyên tổng hợp ( Cổ kiếm , tiên kiếm, hồng hoang , già thiên , tinh thần biến, tru tiên , liêu trai , hơi bị nhiều éo nhớ nữa :)) .... +n) làm nhiệm vụ tăng công lực , ít gái Cảnh giới : Luyện Khí , Trúc Cơ , Kim Đan , Nguyên Thần , Nhập Đạo ..... còn lại cảnh giới là tiên giới Chân Tiên >>> Hỗn Nguyên Thánh Nhân > Hỗn Độn cảnh >Thiên Đạo cảnh>Đại đạo cảnh +n cảnh éo biết nữa Thế giới : Tiểu thiên , đại thiên, hoàn mỹ ......

Danh Sách Chương:

 1. Thứ 1 Tập: Thiên Dong Thành
 2. Thứ 2 Tập: Tầm Bảo Thục Sơn
 3. Thứ 3 Tập: Ngự Kiếm
 4. Thứ 4 Tập: Sở vị Tiên Duyên
 5. Thứ 5 Tập: Ngàn năm Hoàng Tinh
 6. Thứ 6 Tập: Vạn Tái Không Thanh
 7. Thứ 7 Tập: Thái Ất Nguyên Tinh
 8. Thứ 8 Tập: Trù tính Tứ Môn Sơn
 9. Thứ 9 Tập: Trộm còn chính là đoạt, Thái Ất Ngũ Yên La
 10. Thứ 10 Tập: Kim Thạch Biệt Phủ
 11. Thứ 11 Tập: Hợp Sa Kỳ Thư
 12. Thứ 12 Tập: Xảo ngộ Lý Anh Quỳnh
 13. Thứ 13 Tập: Cao Nhân Dương Tiêu
 14. Thứ 14 Tập: Trảm Sơn Tiêu, giết Mộc Bạt, mưu đoạt Chu Quả
 15. Thứ 15 Tập: Sơ hội Kiếm Tiên
 16. Thứ 16 Tập: Băng Tằm Ôn Ngọc
 17. Thứ 17 Tập: Sinh Tử Nhất Tuyến
 18. Thứ 18 Tập: Nữa Hồi Thiên dong Thành
 19. Thứ 19 Tập: Vào Kiếm Các, luyện Băng Tằm, Công Lực bạo tăng
 20. Thứ 20 Tập: Tử Dận Chân Nhân
 21. Thứ 22 Tập: Thái Cổ Kỳ Đàm
 22. Thứ 23 Tập: Bách Lý Đồ Tô
 23. Thứ 24 Tập: Mới vào Tiên Kiếm
 24. Thứ 25 Tập: Nam Chiếu Quốc Đô Phong Vân khởi
 25. Thứ 26 Tập: Lên giọng cứu người
 26. Thứ 27 Tập: Thủy Ma Thú Hiện Thế
 27. Thứ 28 Tập: Dương Tiêu vs Bái Nguyệt
 28. Thứ 29 Tập: Hồng Sắc Bồ Công Anh
 29. Thứ 30 Tập: Băng Hỏa song Liên
 30. Thứ 31 Tập: Thần Công Bí Tịch Đại Phái đưa
 31. Thứ 32 Tập: Sơ hội Kiếm Thánh
 32. Thứ 33 Tập: Trong rượu Kiếm Tiên
 33. Thứ 34 Tập: Sơ lâm Liêu Trai, kịch chiến Lão Yêu
 34. Thứ 35 Tập: Dưỡng thương Tu Hành, trên đường đi gặp Thư Sinh
 35. Thứ 36 Tập: Sơ văn Lan Nhược Tự
 36. Thứ 37 Tập: Yến Xích Hà
 37. Thứ 38 Tập: Tiểu Thiến
 38. Thứ 39 Tập: Thụ Yêu
 39. Thứ 40 Tập: Quỷ
 40. Thứ 41 Tập: Trảm Yêu
 41. Thứ 42 Tập: Quỷ đón dâu
 42. Thứ 43 Tập: Chà Boss, đồ Hắc Sơn
 43. Thứ 44 Tập: Nhân Quỷ chi Luyến
 44. Thứ 45 Tập: Thủy hiện Hồng Hoang
 45. Thứ 46 Tập: Ai nói Chấp Kiếm Trưởng Lão Môn Hạ không có ai rồi hả?
 46. Thứ 47 Tập: Trong truyền thuyết đích Dương Tiêu Sư Huynh
 47. Thứ 48 Tập: Thí Luyện Phỉ Thúy Cốc
 48. Thứ 49 Tập: Yêu hiện, Kiếm Xuất, Miểu Sát!
 49. Thứ 50 Tập: Phù Cừ
 50. Thứ 51 Tập: Gặp gỡ Tử Dận Chân Nhân
 51. Thứ 52 Tập: Thượng Cổ Kiếm Linh Hồng Ngọc
 52. Thứ 53 Tập: Quỷ Diện Nhân đột kích
 53. Thứ 54 Tập: Phong Nghiễm Mạch
 54. Thứ 55 Tập: U Đô Bà Bà
 55. Thứ 56 Tập: Trước kia chi chuyện
 56. Thứ 57 Tập: Lại gặp Quỷ Diện Nhân
 57. Thứ 58 Tập: Cầm Kiếm giao chiến
 58. Thứ 59 Tập: An Lục Thôn Yêu hiện
 59. Thứ 60 Tập: Phần Tịch kinh biến
 60. Thứ 61 Tập: Cấm đoán! Vận Mệnh!