Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

 • Mô Tả
  Nội Dung Truyện : Sử Thượng Tối Cường Tông ChủConverter : Lion_namson Editor: YukiMang theo hệ thống thần bí tạo người, Diệp Thần xuyên không đến Huyền Tinh đại lục một tông môn lụi bại "Thiên Linh tông" phụ thể trên người Thiếu tông chủ. Hệ thống tạo người này tạo ra các loại nhân vật thần thoại trong lịch sử dù là ai cũng có thể sáng tạo ra hết, kiếm tiên, nhân thần, yêu vương. . ."Đám kiếm hiệp Thần kiếm tông kia nói chúng ta quá kiêu ngạo, muốn giáo huấn chúng ta? Lã Đồng Tân, đi dạy dỗ bọn họ cho ta!""Bầy yêu thú Yêu tộc liên minh kia muốn cướp địa bàn Thiên Linh tông chúng ta? Ngộ Không, ngươi đi ngược đãi bọn họ đi!""Đám nho sinh Thư Thánh tông kia nói chúng ta đồ bạo lực không có văn hóa? Lý Bạch, ngươi đi giáo dục bọn chúng dạy bọn chúng viết thơ đi!""Còn có Phật môn phương tây có mấy cái Phật đà nói Thiên Linh tông sát nghiệt quá nặng, muốn đến độ hóa chúng ta?" Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, quay về phía sau hỏi: "Các ngươi ai đi giải quyết những này con lừa trọc?"Như Lai phật tổ từ sau lưng Diệp Thần đi ra, hai tay tạo thành chữ thập nói: "A Di Đà Phật!"Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ, chính là bắt nạt người như thế!
  Click để mở rộng...
  Nội Dung Truyện : Sử Thượng Tối Cường Tông ChủConverter : Lion_namson Editor: YukiMang theo hệ thống thần bí tạo người, Diệp Thần xuyên không đến Huyền Tinh đại lục một tông môn lụi bại "Thiên Linh tông" phụ thể trên người Thiếu tông chủ. Hệ thống tạo người này tạo ra các loại nhân vật thần thoại trong lịch sử dù là ai cũng có thể sáng tạo ra hết, kiếm tiên, nhân thần, yêu vương. . ."Đám kiếm hiệp Thần kiếm tông kia nói chúng ta quá kiêu ngạo, muốn giáo huấn chúng ta? Lã Đồng Tân, đi dạy dỗ bọn họ cho ta!""Bầy yêu thú Yêu tộc liên minh kia muốn cướp địa bàn Thiên Linh tông chúng ta? Ngộ Không, ngươi đi ngược đãi bọn họ đi!""Đám nho sinh Thư Thánh tông kia nói chúng ta đồ bạo lực không có văn hóa? Lý Bạch, ngươi đi giáo dục bọn chúng dạy bọn chúng viết thơ đi!""Còn có Phật môn phương tây có mấy cái Phật đà nói Thiên Linh tông sát nghiệt quá nặng, muốn đến độ hóa chúng ta?" Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, quay về phía sau hỏi: "Các ngươi ai đi giải quyết những này con lừa trọc?"Như Lai phật tổ từ sau lưng Diệp Thần đi ra, hai tay tạo thành chữ thập nói: "A Di Đà Phật!"Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ, chính là bắt nạt người như thế!

Danh Sách Chương:

 1. Chương 1: Thị vệ nhu nhược
 2. Chương 2: Tiểu Đông Bắc điên cuồng
 3. Chương 3: Trấn tông chi bảo: Phong Minh Nhận
 4. Chương 4: Bắt Diệp Thần
 5. Chương 5: “Tạo Nhân Hệ Thống”
 6. Chương 6: Ở trước mặt ta, ngươi không xứng rút kiếm
 7. Chương 7: Linh hồn cô quạnh, Tây Môn Xuy Tuyết
 8. Chương 8: Hồi tông
 9. Chương 9: Tới đây, để ta đánh chết ngươi
 10. Chương 10: Kêu ngươi một tiếng lão cẩu
 11. Chương 11: Hung hăng phách lối
 12. Chương 12: Chiêu này, tạm được !
 13. Chương 13: Nhất kiếm tây lai
 14. Chương 14: Đây chính là tội chết
 15. Chương 15: Ta chính là tông chủ
 16. Chương 16: Mệnh số
 17. Chương 17: Thiên ngoại Phi Tiên
 18. Chương 18: Thuận theo ý trời, ký thọ vĩnh xương
 19. Chương 19: Ảnh Phong Tông
 20. Chương 20: Chém hắn
 21. Chương 21: Ta không phải kẻ nhu nhược
 22. Chương 22: Phế bỏ đồ đằng thần thú
 23. Chương 23: San bằng Thiên Linh tông
 24. Chương 24: Lành ít dữ nhiều
 25. Chương 25: Sinh là người chết là quỷ Thiên Linh tông
 26. Chương 26: Thanh Phong Kiếm
 27. Chương 27: Diệp Thần xảo quyệt
 28. Chương 28: Cảnh giới luyện thần
 29. Chương 29: Tông chủ chi chiến
 30. Chương 30: Biến cố phát sinh!
 31. Chương 31: Kiếm thần ra tay
 32. Chương 32: Tàn đảng dư nghiệt
 33. Chương 33: Khai sơn thu đồ
 34. Chương 34: Tàng bảo thất Ảnh Phong Tông
 35. Chương 35: Động phủ Tử Hà chân nhân
 36. Chương 36: Khảo hạch nhập môn Thiên Linh tông
 37. Chương 37: Sát hạch bắt đầu
 38. Chương 38: Nữ hài
 39. Chương 39: Tiểu thi
 40. Chương 40: Tẩy tủy đan
 41. Chương 41: Lừa người!
 42. Chương 42: Giết chết không luận tội
 43. Chương 43: Khúc chiết
 44. Chương 44: Đại thọ Huyền Tâm tông
 45. Chương 45: Tái tạo người
 46. Chương 46: Hồi ức
 47. Chương 47: Vô đề
 48. Chương 48: Bất khốc Tử Thần
 49. Chương 49: Huyền Tâm sơn
 50. Chương 50: Xin lỗi, hoặc là. . . Chết
 51. Chương 51: Chém sạch sành sanh
 52. Chương 52
 53. Chương 53: Di Thiên Thần Quyết, Vô Cầu Dịch Quyết!
 54. Chương 54: Đại thọ bắt đầu
 55. Chương 55: Tử Kỳ thánh nữ
 56. Chương 56: Biến cố phát sinh
 57. Chương 57: Vạn Độc Trùy Tâm Thủ
 58. Chương 58: Kinh Hồn Độ!
 59. Chương 59: Hoàng Thiên bí cảnh
 60. Chương 60: Vì tông môn. Chiến!